Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON obchodziło 25. lecie powstania i działalności na rynku wydawniczym.

W auli hotelu Domus Mater spotkali się uczestnicy jubileuszowych obchodów z okazji 25-lecia istnienia sercańskiego Wydawnictwa DEHON. W kameralnym gronie i rodzinnej atmosferze "przy kawie i ciastku" był czas na wspomnienia, ocenę aktualnej sytuacji oraz przedstawienie planów na przyszłość. O historii wydawnictwa i jego początkach opowiadali ks. Robert Ptak SCJ i ks. Gabriel Pisarek SCJ. O blaskach i cieniach pracy opowiedzieli pracownicy: Elżbieta Kalina i Klemens Knap. Plany na przyszłość przedstawił nowy dyrektor wydawnictwa DEHON ks. Radosław Warenda SCJ. Głos zabrali także p. Andrzej Sobczyk - prezes stowarzyszenia Rafael oraz ks. Karol Milewski SCJ - dyrektor sercańskiego Radia PROFETO. Całość tej części spotkania prowadzonego przez ks. Przemysława Bukowskiego SCJ podsumował przełożony polskiej prowincji księży sercanów ks. Wiesław Święch SCJ. Po tej części jubileuszowych obchodów uczestnicy przenieśli się do kaplicy, aby dziękować Bogu za minione 25 lat podczas sprawowanej Eucharystii. Kazanie wygłosił o. Andrzej Zając OFMConv - prezes wydawnictwa Bratni Zew.

Nieco historii

Zmiany społeczno-polityczne w Polsce po 1989 roku otworzyły przed Kościołem katolickim nowe możliwości ewangelizacyjne. Prowincja Polska Księży Sercanów, odpowiadając na nie, podjęła decyzję o powołaniu do życia nowej formy apostolstwa za pomocą środków społecznego przekazu. W tej perspektywie został nieco wcześniej skierowany na studia specjalistyczne do Rzymu ks. Stanisław Król. Z jego inicjatywy w listopadzie 1990 roku został przedstawiony przełożonemu prowincji, ks. Kazimierzowi Sławińskiemu, wstępny projekt wydawniczy. Obejmował on stopniowe zorganizowanie trzech jego sektorów: redakcji (czasopismo) - wydawnictwa (książki, akcydensy) - dział usług (skład, druk i inne). Jako punkt wyjścia zaproponowano wydawanie czasopisma dla dobroczyńców Zgromadzenia Księży Sercanów w Polsce.

W grudniu 1991 roku ukazał się pierwszy numer "Czasu Serca" (w nakładzie 50 tysięcy egzemplarzy). Początkowo był to dwukolorowy kwartalnik dla dobroczyńców i przyjaciół Zgromadzenia. Z czasem (4/92) czasopismo zaczęło zmierzać w stronę szerzej rozumianego odbiorcy, ukazując się z podtytułem: Kwartalnik religijno-społeczny księży sercanów. Już wcześniej został dobrany nieformalny zespół redakcyjny i zespół współpracowników czasopisma. Dnia 30 września 1992 roku zespół redakcyjny przedstawił zarządowi prowincji projekt dalszego rozwoju dzieła wydawniczego, postulując w nim między innymi utworzenie wydawnictwa księży sercanów.

Po kilku miesiącach dyskusji, na posiedzeniu Rady Prowincjalnej, dnia 29 kwietnia 1993 roku w Krakowie, utworzono "Wydawnictwo Księży Sercanów" Prowincji Polskiej jako wewnętrzny zakład gospodarczy kościelnej osoby prawnej, to jest Zgromadzenia Księży Sercanów (na mocy Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w PRL z 17.05.1989). Pierwszym dyrektorem wydawnictwa został mianowany ks. Stanisław Król. W lipcu 1993 roku do pracy w wydawnictwie został skierowany ks. Grzegorz Piątek, podejmując obowiązki redaktora naczelnego czasopisma. Od tego czasu w wydawnictwie było zaangażowanych już czterech księży, którzy zamieszkali w budynku odzyskanym od Domu Pomocy Społecznej (ul. Saska 2). W budynku tym zorganizowano również pomieszczenia wydawnicze.

Dnia 1 września 1994 roku Wydawnictwo SCJ zostało zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym. Jest to zarazem oficjalna data jego powstania.

 

 

*  Wykorzystano fragment artykułu autorstwa ks. Tadeusza Kałużnego SCJ „Nowe sposoby apostolatu w Prowincji Polskiej” (w: Uwierzyliśmy miłości. 75 lat obecności Zgromadzenia Księży Sercanów w Polsce 1928-2003. Księga jubileuszowa ).