Niekiedy kalendarz nam tego nie powie. Może sami nie zawsze pamiętamy. Jednak warto sięgnąć pamięcią do szczególnych dat, które naznaczyły nasze życie.

Dzisiaj, 10 stycznia 2021, zbiegają się takie szczególne dla nas daty. Przy Święcie Chrztu Pańskiego często pada to pytanie, czy pamiętasz datę swojego chrztu?

Słusznie informacje na naszych sercańskich portalach społecznościowych opisując to wielkie wydarzenie Chrztu Pańskiego łączą je z naszym chrztem jak również sposobem jego przeżywania przez naszego Założyciela O. Leona Dehon.

 

Dzisiaj Jezus, który był bez grzechu, staje wśród grzeszników i wraz z nimi zanurza się w wodach Jordanu po to, aby wziąć nasze winy na siebie i zanieść je na krzyż. Dziękujmy dziś za wielki dar chrztu, przez który Bóg przyjmuje nas jako swoje dzieci w naszym Panu, Jezusie Chrystusie. Duch Święty napełnił nasze dusze swoimi darami i odnawia dane nam łaski (...). Tak jak nasz Pan oderwijmy się od dóbr ziemskich. Niech będą tylko narzędziami, abyśmy wielbili Boga, jedyny cel naszej miłości - pisał o. Leon Dehon.

Założyciel Zgromadzenia Księży Sercanów przyjął chrzest w kościele parafialnym w La Capelle 24 marca, czyli w przeddzień Zwiastowania Matki Bożej Dla niego będzie to znak opatrznościowy i wskazówka, co powinno być sercem jego duchowości Ecce venio, czyli “oto przychodzę” (Ps 40) to postawa samego Chrystusa w wydarzeniu Wcielenia: “Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: OTO IDĘ – w zwoju księgi napisano o Mnie – abym spełniał wolę Twoją, Boże” (Hbr 10,5-7).

 

Tak jak chrzest rozpoczyna naszą łączność z Chrystusem, naszą nową drogę życia, tak w życiu naszego Zgromadzenia, a szczególnie naszej Polskiej Prowincji, data 10 stycznia będzie również rozpoczęciem nowej drogi. Podjętą decyzją i aktem ustanawiającym tę część Zgromadzenia jako samodzielną Prowincję, rozpoczęła nowy okres.

Jak pisał ksiądz Prowincjał Wiesław Święch SCJ kilka lat temu:

Ta rocznica to też szczególny moment dziękczynienia Bożemu Sercu za naszą Prowincję. Ojciec Założyciel wskazuje nam jak odczytywać wezwanie Chrystusa i iść Jego śladami. Dlatego winniśmy „oczyma naszego Założyciela” patrzeć na Chrystusa, na Jego przebite Serce. Ta rocznica to również moment dziękczynienia za wszystkich tych współbraci, którzy urzeczeni duchowością miłości i wynagrodzenia, przeszczepili Zgromadzenie do kraju i byli u początku tworzenia się naszej Prowincji. Dziękujemy Bogu za ich świadectwo wiary dane Chrystusowi i Jego ewangelii.  

 

Zachęcamy do przeczytania artykułu na temat historii powstania polskiej prowincji w 1947 roku.

List przełożonego prowincji polskiej ks. Wiesława Święcha SCJ z okazji 70. rocznicy powstania

zebrał ZKH SCJ