W związku z 30. rocznicą powrotu nauczania religii do szkoły, jednym z tematów obrad Konferencji Episkopatu był stan jej nauczania, programowania oraz właściwego przygotowania i formacji katechetów. Biskupi zwrócili uwagę m.in. na wzajemną komplementarność nauczania religii w szkole i katechezy wspólnotowej w parafii. Przypomnieli też o potrzebie udziału uczniów w zajęciach o charakterze aksjologicznym i alternatywy: „religia” lub „etyka”.

 Drugim tematem podjętym przez Zebranie Plenarne były kwestie związane z duszpasterstwem. „W sytuacji normalizującego się życia społecznego biskupi zachęcają – przy zachowaniu wszystkich norm sanitarnych – do odbudowywania wspólnot parafialnych gromadzących się wokół ołtarza na niedzielnej Mszy Świętej” – napisali biskupi w komunikacie. Podziękowali też wszystkim, którzy w okresie izolacji organizowali transmisje nabożeństw i modlitwy w środkach społecznego przekazu, w tym w mediach społecznościowych.

Biskupi wyrazili wdzięczność pracownikom służby zdrowia, którzy z narażeniem własnego życia pomagają zagrożonym przez COVID-19.  Jak napisali, „konsekwentnie popierają także prace nad szczepionkami chroniącymi przed koronawirusem, które ze względu na stosowaną biotechnologię nie budzą zastrzeżeń etycznych, a zwłaszcza nie bazują na materiale biologicznym pochodzącym z aborcji”.

Podczas obrad biskupi analizowali działania Kościoła w Polsce, które były podejmowane w odpowiedzi na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych. „Odpowiedź ta jest możliwa tylko na drodze uczciwego i konsekwentnego rozliczenia każdego rzeczywiście popełnionego przestępstwa oraz pomocy ofiarom, jak również wyjaśnienia zaniedbań” – napisali w komunikacie. Poinformowali też m.in. o  działaniach Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.

W kolejnym punkcie komunikatu biskupi wyrazili „zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich form agresji i przemocy w przestrzeni publicznej i ekonomicznej”, jak również zaniepokojenie coraz częstszymi przypadkami profanacji miejsc kultu i symboli religijnych. Zaapelowali, aby niezależnie od światopoglądu, uszanować uczucia religijne osób wierzących.

Biskupi przyjęli „Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w kwestii LGBT+”. „Dokument podkreśla konieczność odnoszenia się z szacunkiem do osób identyfikujących się z LGBT+. Jednocześnie sprzeciwia się dążeniom do zdominowania życia społecznego przez te środowiska, zwłaszcza przez chęć zrównania związków jednopłciowych z małżeństwami i przyznanie im prawa do adopcji dzieci”.

W komunikacie po obradach biskupi informują też m.in. o zatwierdzeniu przez Konferencję Episkopatu Polski polskich tłumaczeń nowych wezwań do Litanii Loretańskiej: „Matko nadziei” i „Pociecho migrantów” i o przyjęciu ujednoliconych brzmień podstawowych modlitw. Wyrażają wdzięczność misjonarzom i misjonarkom za pozostanie w czasie pandemii na placówkach misyjnych.  W 40. rocznicę wydarzeń sierpnia 1980 roku z wdzięcznością wspominają ruch społeczny Solidarność.

Na zakończenie komunikatu biskupi dziękują rodzicom, katechetom i nauczycielom oraz życzą wszystkim uczniom owocnego i bezpiecznego nowego roku szkolnego. „Odpowiadając na wezwanie papieża Franciszka, obejmują modlitwą siostry i braci Białorusinów, prosząc Boga o dar jedności i pokoju”.

BP KEP

za https://episkopat.pl/episkopat-o-religii-w-szkole-powrocie-na-msze-swiete-i-ochronie-maloletnich-komunikat-po-obradach/

Podczas obrad Biskupi zatwierdzili 28 sierpnia normy dotyczące ujednolicenia różnych wariantów modlitw. Przygotowany przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wykaz ma pomóc usunąć rozbieżności w publikowanych w różnych źródłach tekstach modlitw.

Więcej na: https://episkopat.pl/bp-balabuch-biskupi-ujednolicili-teksty-modlitw/

----------------------------

Zdjęcia w galerii to zrzuty z serwisu "Między Niebem i Ziemią" i ze strony Konferencji Episkopatu Polski.