W tym roku, 2021, nie brakuje wielkich wydarzeń. I wcale nie jest tu mowa o pandemii. W tym roku przeżywamy wiele poruszeń duchowych. Jest rok świętego Józefa. Rozpoczynamy rok świętej Rodziny. Już te wydarzenia poruszają naszego ducha do szczególnej aktywności. Jednak nie byłoby ani świętego Józefa ani świętej Rodziny, gdyby wśród nas nie pojawiła się ta przeogromna Miłość, która chciała stać się pośród nas.

Serce Jezusa źródło wszelkiej Miłości chciało otworzyć się dla nas. Jakże więc nie będziemy się do Niego uciekać? Poprzez wieki uciekaliśmy się pod przemożną opiekę bijącego dla nas Serca i zanurzaliśmy się w oceanie łask, które to Serce na nas wylewa.

Dlatego nie było niczym dziwnym, że temu Sercu chciano się poświęcić. Szczególnie w czasach trudnych. Od tego szczególnego poświęcenia się całego Narodu Najświętszemu Sercu Jezusowemu upłynęło już 100 lat. Dziwnym zrządzeniem losu znowu mamy trudne czasy. Czyż nasze serce nie woła znowu z wielką nadzieją do tego Serca, które chce nas otoczyć swoją Miłością i opieką?

W tę atmosferę wpisuje się nowa książka księdza Józefa Gawła SCJ, który ma na swoim koncie już wiele pozycji dotyczących Bożego Serca. Ta kolejna „Najświętsze Serce Jezusa. Nadzieja i ocalenie.” Chce nam pomóc w zrozumieniu czym jest to poświęcenie się Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

(ZKH SCJ)

 

Samo wydawnictwo „Rafael” tak opisuje tę pozycję.

 

„W Nim należy złożyć wszelką nadzieję”

 

Najświętsze Serce Jezusa. Nadzieja i ocalenie

Jubileusz 100-lecia poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusowemu

W tym roku będziemy świętować wielkie jubileusze poświęcone Sercu Jezusowemu. Uroczystość odnowienia poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa będzie wyrazem wdzięczności za sto lat opieki Bożego Serca nad naszym narodem i naszymi rodzinami. Ale będzie ona także wyrazem ufności i zawierzenia naszej przyszłości zwłaszcza w tak trudnych czasach.

Jubileusz 100 poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu to wspaniała okazja by każdy wzbudził w sobie intencje oddania pod opiekę Sercu Jezusowemu naszej Ojczyzny, naszych parafii, naszych rodzin i nas samych.

Autor, kapłan, sercanin odkrywa przed nami znaczenie i moc płynącą z Najświętszego Serca.


· Czym jest poświęcenie Sercu Jezusowemu?
· Poświęcenie osobiste
· Poświęcenie małżeństw i rodzin
· Intronizacja Serca Jezusowego
· Poświęcenie parafii
· Poświecenie Ojczyzny

Za Rafael: https://rafael.pl/pl/p/Najswietsze-Serce-Jezusa.-Nadzieja-i-ocalenie-/1265

 

Oddajmy również głos samemu autorowi:

Kościół w Polsce w tym roku przeżywa podwójny jubileusz: stulecie poświęcenia naszej Ojczyzny Bożemu Sercu oraz stulecie poświecenia bazyliki Serca Jezusowego w Krakowie. Uroczystości te będą miały miejsce w Krakowie 11.VI. br. w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Pierwsze poświęcenie Polski Bożemu Sercu w 1920 roku, które miało miejsce na Jasnej Górze, było dokonane przez samych biskupów - miało jakby charakter prywatny. Miało ono także charakter błagalny. Biskupi w imieniu wszystkich Polaków błagali o miłosierdzie dla Ojczyzny i zachowanie od niewoli bolszewickiej. Natomiast to drugie poświęcenie Polski, które miało miejsce 3.VI.1921 roku w Krakowie miało charakter ogólnonarodowy, dziękczynny i bardzo uroczysty.

O uroczystości poświęcenia tej bazyliki można śmiało powiedzieć, że na to stanął ten Dom Boży w sercu Ojczyzny, aby był zadatkiem i znakiem widomym panowania Serca Zbawiciela nad całą naszą Polską.

To poświęcenia będzie nie tylko wspomnieniem wydarzenia sprzed 100 lat, ale ma być ono wyrazem naszej wiary i wdzięczności za tamto wydarzenie i jego owoce, które ono przyniosło. Chodzi jednak o to aby nie było ono jednorazowym aktem zewnętrznym, ale aby wpłynęło na naszą wiarę i wierność Chrystusowi w życiu codziennym.

Ks. Józef Gaweł SCJ

 


 

POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA W POLSCE NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA I NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, Synu umiłowany, miłosierne Oblicze Ojca!

Kościół pielgrzymujący na ziemi, Twój lud żyjący w Polsce, w Europie i na całym świecie, spogląda na ranę w Twym otwartym boku, źródło naszego zbawienia, i błaga:

— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia wspomagaj Twój Kościół, bądź natchnieniem dla rządzących narodami, wsłuchuj się w głosy ubogich i cierpiących, wspieraj pokornych i uciśnionych, uzdrawiaj chorych i grzeszników, podnoś na duchu przygnębionych i zniechęconych, przywracaj wolność jeńcom i więźniom i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, wyniesiony na wyżyny Krzyża, dotknięty przez ucznia w Wieczerniku!

Kościół pielgrzymujący na ziemi, Twój lud żyjący w Polsce widzi w Tobie obraz czułego uścisku Ojca wobec ludzkości.

Ten uścisk pragniemy – w Duchu Miłości – przekazać sobie nawzajem, jak to polecałeś uczniom przy umywaniu nóg, i błagamy:

— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia, wspieraj dzieci, osoby starsze i najsłabszych, pocieszaj lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby zdrowia i opiekunów-wolontariuszy, umacniaj rodziny i wzmacniaj w nas poczucie obywatelskiej powinności i solidarności, bądź światłem dla umierających, powitaj umarłych w swoim Królestwie, chroń nas od wszelkiego zła i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, Synu Przenajświętszej Dziewicy Maryi!

Przez Serce Twej Matki, której oddajemy Kościół pielgrzymujący na ziemi, narody Polski i tak wielu innych krajów, które od wieków są Twoje, proszą dziś: przyjmij zawierzenie Twego Kościoła.

W świetle Twojego zmartwychwstania, objawionym tu trojgu dzieciom jako ucieczka i droga prowadząca do Twego Serca, poświęcamy się Twemu Przenajświętszemu Sercu i oddajemy Kościół w opiekę Niepokalanemu Sercu Maryi.

Przenajświętsza Dziewico Maryjo, Pani Różańcowa z Fatimy, Bądź Uzdrowieniem Chorych i Ucieczką dla uczniów Chrystusa, zrodzonych pod Krzyżem Jego miłości.

Niepokalane Serce Maryi, któremu się zawierzamy:

— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia, przyjmij tych, którzy odchodzą, dodawaj otuchy tym, którzy się Tobie poświęcają, odnów wszechświat i ludzkość. Amen.


Inny artykuł o wydanej książce można przeczytać na  EcceNewsCor.pl.