Podczas sumy w niedzielę, 23 września 2018 r. w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Kątach Starych 9 księży sercanów odnowiło swoje śluby zakonne. Okazją ku temu był jubileusz 25, 50 i 60-lecia złożenia po raz pierwszy profesji zakonnej.

Uroczysta msza święta miała tego dnia w głównej mierze charakter dziękczynny. Licznie zgromadzeni sercanie wraz z miejscowymi parafianami składali dziękczynienie: za 60 lat życia radami ewangelicznymi ks. Franciszka Leżańskiego, ks. Kazimierza Sławińskiego oraz ks. Antoniego Ulaczyka, za złotych jubilatów – ks. Józefa Gąsika, ks. Czesława Wojtarowicza i ks. Józefa Wroceńskiego oraz za srebrnych jubilatów – ks. Janusza Bieszczada, ks. Krzysztofa Cinala, ks. Jarosława Maślankę, ks. Zdzisława Pławeckiego, ks. Zenona Siedlarza, ks. Jerzego Wilka i ks. Zygmunta Żaczka.

Jubilaci wdzięczni Bogu za dar powołania zakonnego podczas uroczystej Mszy świętej odnowili swoje śluby zakonne i ofiarowanie się Panu Bogu. Wyrazy wdzięczności wobec Jubilatów w imieniu całej prowincji wyraził przełożony prowincjalny, ks. Wiesław Święch SCJ. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Krzysztof Zimończyk SCJ, który jako socjusz magistra nowicjuszy opiekował się rocznikiem srebrnych Jubilatów.

Nie wszyscy jubilaci mogli być obecni na tej uroczystości, mimo to atmosfera radości i braterstwa pozwoliła spędzić jeszcze długi czas po liturgii eucharystycznej przy obiedzie i popołudniowej kawie. Oczywiście, nie zabrakło też starych wspomnień z lat nowicjackich. Jubilaci mieli okazję sięgnąć do kronik, które sami spisywali jako nowicjusze i obejrzeć zdjęcia z lat młodości zakonnej.

[ks. Franciszek Wielgut SCJ]

Więcej zdjęć: https://nowicjat.scj.pl/strony/o-panie--to-ty-na-mnie-spojrzales