„Zachęcam was, abyście nie przestawali wspierać i umacniać młodych pokoleń, by mogły stawić czoła wyzwaniom, które niesie ze sobą życie, zawsze w oparciu o ewangeliczną wrażliwość i ducha wiary". Tymi słowami papież Franciszek zwrócił się do przedstawicieli Fundacji Jana Pawła II z okazji jubileuszu 35-lecia jej powstania. 

Fundacja Jana Pawła II została ustanowiona dekretem papieskim 16 X 1981 r. Fundacja stawia sobie za cel popieranie i realizację inicjatyw o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym, związanych z pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II. Oficjalna siedziba Fundacji mieści się w Watykanie. Głównymi celami Fundacji są:

  • zachowanie i rozwój duchowego dziedzictwa Jana Pawła II i kultury chrześcijańskiej;
  • dokumentacja i studium pontyfikatu oraz upowszechnianie nauczania Jana Pawła II;
  • opieka nad pielgrzymami w Rzymie - zwłaszcza z Polski i Europy Wschodniej;
  • pomoc edukacyjna i stypendialna dla młodzieży z Europy Środkowo-Wschodniej podczas studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W realizacji ostatniego z wymienionych celów swój czynny udział mają także Sercanie, których opiece został powierzony Dom Fundacji w Lublinie. Obecnym dyrektorem Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie jest ks. Jan Strzałka SCJ.

Poniżej publikujemy cały tekst papieskiego przemówienia:


Drodzy bracia i siostry

Jestem bardzo zadowolony, że mogę was podejmować! Okazją jest trzydziesta piąta rocznica waszej działalności, co pozwala na wyciąganie wniosków, co do waszej pracy już dokonanej i jednocześnie patrzeć w przyszłość dla nowych celów i zadań. Pozdrawiam serdecznie, poczynając od prezydenta, księdza kardynała Stanisława Ryłko, któremu dziękuję za słowa, którymi wprowadził nas w to spotkanie. Pozdrawiam również Kardynała Stanisława Dziwisza, który, znał dobrze świętego Jana Pawła II!

Zadaniem Waszej Fundacji jest wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, kulturowym, religijnym i charytatywnym zainspirowanych postacią Jana Pawła II, którego wspomnienie liturgiczne jutro będziemy obchodzić. Wasza działalność rozciąga się już na wiele krajów, zwłaszcza w Europie Wschodniej, i wielu studentów skorzystało z waszej pomocy, z możliwości ukończenia studiów. Zachęcam was do wytrwania w zaangażowaniu na rzecz promocji i wspierania młodego pokolenia tak, aby mogło sprostać wyzwaniom życia, i być wrażliwym na Ewangelię i ducha wiary. Kształcenie młodzieży to inwestycja na przyszłość: oby nigdy młodym ludziom nie została skradziona nadzieja na lepsze jutro!

Rok Jubileuszowy, który ma się ku końcowi zachęcił nas do refleksji i medytacji nad wielkością Bożego Miłosierdzia w czasach, w których człowiek, z powodu postępu w różnych dziedzinach nauki i techniki, czuje się samowystarczalny, jak gdyby wyzwolony z poddania wyższej władzy, wierząc, że wszystko zależy od niego. Jako chrześcijanie, jednak jesteśmy świadomi, że wszystko jest darem Boga, a prawdziwym bogactwem nie są pieniądze, które rzeczywiście mogą uczynić człowieka niewolnikiem, ale miłość Boga, która czyni nas wolnymi.

Wciąż żyje we mnie wspomnienie podróży do Polski, gdzie doświadczyłem radości wiary w czasie Światowych Dni Młodzieży. Ziemia Polska wydała dwoje wielkich ludzi Świętą Faustyną Kowalską i Jana Pawła II, apostołów Bożego Miłosierdzia. Święty papież tak wyraził się w encyklice Dives in Misericordia: Jezus, zwłaszcza poprzez swój styl życia i swoich działań, ujawnił, jak w świecie, w którym żyjemy, jest obecna miłość, miłość czynna, miłość zwrócona do człowieka i obejmująca wszystko, co składa się na jego człowieczeństwo. Ta miłość daje się szczególnie zauważyć w kontakcie z cierpieniem, niesprawiedliwością, ubóstwem, w zetknięciu z całą historyczną kondycją ludzkiej, która na różne sposoby ujawnia ograniczoność i słabość człowieka, zarówno fizyczną i moralną "(n. 3). Święta Faustyna w swoim Pamiętniku opisała wezwanie skierowane do niej przez Pana Jezusa: "Moja córko, obserwuj moje miłosierne serce i odtwórz go w swoim sercu i w swoich działaniach, w swej pobożności tak, abyś ty sama, głosząc w świecie moje miłosierdzie, zostałaś nim rozpalona ".

Niech te słowa, a zwłaszcza przykłady z życia tych dwóch świetlanych świadków, zawsze hojne inspirują wasze zaangażowanie. Niech Dziewica Maryja, Matka Miłosierdzia, chroni i towarzyszy wam. Serdecznie błogosławię was, wasze rodziny i wspólnoty. Proszę was o modlitwę.

Dziękuję!