Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny to dla polskiej prowincji księży sercanów dzień wyjątkowy. Święto to jest tradycyjnie czasem składania wieczystych ślubów zakonnych przez naszych współbraci. Również w tym roku wieczystą profesję zakonną na ręce Księdza Prowincjała Wiesława Święcha SCJ złożył kl. Vitali Ventskevich, alumn V roku. Vitali urodził się i wychował w Grodnie na Białorusi. Kilka miesięcy temu święcenia prezbiteratu otrzymał jego starszy brat - Aliaksej.

W uroczystości, która odbyła się w seminaryjnej kaplicy udział wzięli współbracia z Polski i Białorusi oraz Rodzice i rodzeństwo profesa.

Ksiądz Prowincjał modlił się w intencji Vitalia m.in. tymi słowami: "Wejrzyj przeto, Panie, na tego wybranego, którego powołałeś w swojej opatrzności i ześlij na niego Ducha świętości, aby to, co dzięki Twemu natchnieniu z radością przyrzekł, przy Twej pomocy wiernie wypełnił. Niech gorliwie rozważa przykład Boskiego Nauczyciela i wytrwale Go naśladuje. Niech będzie w nim, Panie, nieskalana czystość, radosne ubóstwo i wspaniałomyślne posłuszeństwo. Niech Ci się podoba pokornym usposobieniem, niech służy Ci oddanym sercem i należy do Ciebie żarliwą miłością. Niech odznacza się cierpliwością w utrapieniu, stałością w wierze, radością w nadziei i miłością w działaniu. Przykład jego życia niech buduje Kościół, przyczynia się do zbawienia świata i niech będzie świetlanym znakiem dóbr niebiańskich."

Wydarzenie to jest dla nas powodem do wdzięczności Bogu za dar kolejnego brata, który zdecydował się oddać całe swoje życie na służbę Bogu i Kościołowi w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego.

Więcej zdjęć na stronie seminarium: http://www.seminarium.scj.pl