Zapiski codzienne to jedno z najważniejszych źródeł wiedzy o osobie o. Leona Jana Dehona (1843-1925) – założyciela Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Umożliwiają nam spojrzenie z bliska na życie o. Dehona, poznanie szczegółów jego najbardziej osobistej historii, oddychanie wręcz tą atmosferą duchową i teologiczną, z którą on sam całkowicie się utożsamiał. Poznajemy tu zarówno jego sylwetkę wewnętrzną, jak i jego bogatą działalność apostolską. Mamy w końcu okazję być obecni w tym wyjątkowym okresie historii Zgromadzenia Księży Sercanów, w którym przewodził mu sam Założyciel. Jakże cenna to pomoc dla każdego, kto chce pójść jego śladem.
Tom drugi Zapisków codziennych składa się z 10 zeszytów (VII-XVI), obejmujących lata 1894-1901. Zawierają one opis wydarzeń z jego życia kapłańskiego, zakonnego, apostolatu społecznego w duchu encykliki społecznej Rerum novarum (1891), z odbytych przez niego pielgrzymek, podróży, z życia Zgromadzenia, jego rodziny oraz przyjaciół.

Publikację można zakupić na stronie Wydawnictwa DEHON