Pierwszego dnia prowincja upamiętniła dzień bł. Juana Marii de la Cruz; Eucharystii przewodniczył biskup Adam Musialek SCJ z diecezji De Aar. Południowoafrykańscy SCJ wspominali także zmarłego o. Benno Hansela SCJ, który spędził ponad 50 lat swojego życia w Afryce Południowej, służąc prowincji i Kościołowi lokalnemu poprzez różne dzieła misyjne.

Po braterskiej wymianie zdań i aktualizacjach różnych urzędów i posług, główne punkty porządku obrad obejmowały: a) wzmocnienie zespołu formacyjnego w Domu Formacyjnym w Pietermaritzburgu (Dehon Formation House), poszukując personelu dla wyspecjalizowanego ministerstwa i dla prowincji; b) duszpasterskie zaangażowanie prowincji w różne Kościoły lokalne; c) kierownictwo prowincji na najbliższe kilka lat; oraz d) program duszpasterski dla studentów RSA. Dzień zakończył się Adoracją Najświętszego Sakramentu i rekreacją.

 

Drugiego dnia zgromadzenie rozpoczęło się Eucharystią, po której nastąpiła refleksja nad potrzebą polepszenia relacji osobistych w prowincji, aby osiągnąć głębsze zrozumienie i jedność między współbraćmi; rewizja składu różnych komisji prowincji i włączenie nowych członków; rozpoczęcie przygotowań do obchodów 100-lecia obecności SCJ w RPA w 2023 roku.

 

Uczestnicy ocenili spotkanie jako dobre, otwarte, pouczające, a różne dyskusje jako konstruktywne. Cieszyli się, że mogą się ponownie się spotkać po długim czasie z powodu ograniczeń pandemii. W szczególności scholastycy RSA wyrazili wdzięczność za zaproszenie na spotkanie i za to, że już na tym etapie formacji zakonnej i kapłańskiej mogą przyczynić się dla dobra prowincji. Zgromadzenie zakończyło się wspólnym spotkaniem rekreacyjnym. Następnego dnia (24 września) Rada Prowincjalna zebrała się na zaplanowanym posiedzeniu, omówiła główne punkty omawiane na zgromadzeniu i omówiła inne pilne sprawy dotyczące życia prowincji.

Ks. Chris Grzelak, SCJ

Za: https://www.dehoniani.org/en/provincial-assembly-in-south-africa/

W prowincji Afryki południowej służą nasi polscy współbracia: ks. Adam Musiałek SCJ (Biskup), ks. Krzysztof Grzelak SCJ (jako Prowincjał), ks. Piotr Surdel SCJ, ks. Zdzisław Kościelny SCJ, ks. Kazimierz Gabryel SCJ, ks. Adam Masłowski SCJ.