Życie człowieka to pasmo ciągłych i wielorakich zmian. Żyć oznacza właściwie zmieniać się. Zmiany dotyczą naszego myślenia i powodowane są stale gromadzonymi doświadczeniami. Zachodzą one również w naszym organizmie, który najpierw dojrzewa do młodości, by w końcu cieszyć się witalnością dorosłości i powiązanymi z nią możliwościami. W jakimś stopniu zmianom ulegają także cechy naszego charakteru. Kwestią odrębną jest oczywiście to, że im jesteśmy starsi, tym trudniej przyzwyczajamy się do zmian. Przy czym niektóre z nich przychodzą niemal automatycznie, do innych trzeba dojrzeć. Jako redakcja „Czasu Serca” doszliśmy do wniosku, że również dla nas nadszedł czas na zasadnicze zmiany.

Założyciel Zgromadzenia Księży Sercanów, francuski ksiądz i działacz społeczny Leon Dehon (1843-1925), swoim duchowym synom przekazał motto: „Idźcie, dajcie poznać światu miłość Najświętszego Serca Jezusowego”. Sercanie realizują to wezwanie w rozmaity sposób poprzez działalność na niemal wszystkich kontynentach świata. Również w Polsce są oni obecni w wielu obszarach działalności Kościoła. Części z nich poświęcony jest aktualny numer „Czasu Serca”. Okoliczności, które skłoniły naszą redakcję do prezentacji sercańskich sylwetek i dzieł, są dwie. Pierwsza to chęć przybliżenia naszym czytelnikom małego skrawka sercańskiego świata, to znaczy ukazanie tego, z czego jako sercanie jesteśmy szczególnie dumni. Druga okoliczność z kolei to próba odpowiedzi na wezwanie ks. Dehona: „Idźcie”. Jako społeczność tworząca nasz sercański magazyn, odczytujemy w tym apelu zaproszenie do stale czułej na zmieniający się świat oraz odważnej aktywności. W związku z tym z kolejnym numerem „Czasu Serca” wprowadzamy duże i ważne zmiany. Najważniejsza dotyczy tego, że w jakimś sensie wracamy do źródła, czyli idei, która stała u początków „Czasu Serca”. Szerzej na ten temat piszemy zaraz za spisem treści. Zachęcamy do zapoznania się z tymi propozycjami. Liczymy również na ich życzliwe przyjęcie.

ks. Przemysław Bukowski SCJ
redaktor naczelny

Prenumeratę można zamówić w naszej księgarni http://wydawnictwo.net.pl/1514/CZAS-SERCA-listopad-grudzien-2019.html