😇 Zwiastowanie Pańskie ⏩ Wcielenie ⏩ Bóg stał się Człowiekiem 🤓

Jest to genialna tajemnica 😍 Bo to trochę tak, jakby słoń z miłości do mrówki stał się... mrówką 💞🐘➡️🐜💞

O. Leon Dehon jako kleryk zapisał pod datą 25 marca takie myśli:

💬 Wcielenie Słowa jest początkiem, istotą całego odkupienia, każdego dobrego czynu i całego porządku nadprzyrodzonego; jest także jego końcem. A ponieważ porządek natury jest podporządkowany nadprzyrodzonemu, Słowo stało się centrum całego stworzenia. Adorujmy Boga, składajmy dziękczynienie, skłaniajmy głowy przed Nim. Maryja jest narzędziem tego Wcielenia, szlachetnym i możnym: „MAtka miłosierdzia”.

💬 Bądźmy oddani Królowej Niebios i ufni w Jej moc wypraszania dla nas łask. Przygotujmy się na otrzymanie łaski poprzez czystość, tak jak Maryja: „Został posłany anioł do Dziewicy" (Łk 1,26-27); przez pokorę: „Oto ja służebnica Pańska" (Łk 1,38); i przez wiarę: „Niech mi się stanie według słowa twego" (tamże).

za  Młodzi Sercanie

 


Duchowa Adopcja

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca obchodzić będziemy po raz kolejny Dzień Świętości Życia. Ten dzień uświadamia nam na nowo prawdę o godności życia każdego człowieka od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Nam, ludziom wierzącym, przypomina również o odpowiedzialności za życie.

 

Jedną z form obrony życia jest Duchowa Adopcja dziecka poczętego. Ma ona swe źródło w objawieniach w Fatimie. Osoby podejmujące orędzie fatimskie, jako drogę jego realizacji przyjęły również zobowiązanie ratowania życia nienarodzonych w ramach duchowej adopcji.

Czym jest Duchowa Adopcja?

Jest to otoczenie modlitewną opieką jednego dziecka, którego życie jest zagrożone w łonie matki, a także modlitwa w intencji rodziców, aby przyjęli poczęte dziecko z miłością i dobrze wychowali.

Żeby podjąć dzieło Duchowej Adopcji trzeba spełnić trzy warunki:

  1. Należy przez 9 miesięcy odmawiać codziennie specjalną modlitwę w intencji dziecka i jego rodziców (modlitwa znajduje się na blankiecie przyrzeczenia).
  2. Trzeba codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca świętego.
  3. Powinno się spełniać dobrowolnie podjęte postanowienia, np. komunia św., adoracja Najświętszego Sakramentu, post, wałka z osobistymi nałogami, pomoc rodzinom wielodzietnym, matce samotnie wychowującej dziecko, dodatkowe modlitwy i praktyki religijne (nowenny, koronki, Droga Krzyżowa), przebaczenie zła, które doświadczyliśmy od innych ludzi, itp.

Duchową adopcję może podjąć każdy. Dzieci podejmują ją pod opieką rodziców. Przyrzeczenie adopcji można złożyć uroczyście w kościele w obecności kapłana lub prywatnie w domu. Tą drugą formę podejmują głównie osoby chore, niepełnosprawne i w starszym wieku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w folderach, które znajdują się obok gazet pod chórem. Są tam też specjalne blankiety dla osób, które pragną włączyć się w to piękne dzieło.

Duchowa Adopcja czyni nas duchowymi rodzicami dziecka, którego imię zna tylko Bóg. Dzieło to było bliskie św. Janowi Pawłowi II, który udzielił mu specjalnego błogosławieństwa.

Zachęcamy was, drodzy parafianie, do zaangażowania się w Duchową Adopcję dziecka. Obrońcy życia mogą zawsze liczyć na szczególną łaskę Pana Boga.

Więcej informacji o Duchowej Adopcji można uzyskać na stronach Fundacji Małych Stópek i Ruchu Krzewienia Duchowej Adopcji.

W tym dniu Msze św.  o godz. 7.00, 9.00 i 18.00 (w parafii sercańskiej w Lublinie).

W czasie Mszy św. o 18.00  będzie obrzęd podjęcia Duchowej Adopcji.

Prosimy o przyniesienie ze sobą świec.

Zapraszamy do podjęcia tak pięknej modlitwy i ofiarnego daru siebie
na rzecz najbardziej bezbronnych niewinnych istot.

Również można prywatnie, indywidualnie podjąć się tego dzieła
uczestnicząc w Mszy św. internetowej on-line.

Po złożeniu wyznania wiary nastąpi uroczyste przyjęcie przyrzeczeń od osób przystępujących do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Forma przyrzeczenia:

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci,
Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych
postanawiam i przyrzekam, że od dzisiejszego dnia (dnia 25 marca)
w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko,
którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia,
modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
Tymi modlitwami będą: jedna tajemnica różańca, moje dowolne postanowienia oraz modlitwa,
którą, dziś po raz pierwszy odmówię:

Wszyscy razem z celebransem:

Panie Jezu - za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu - proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

za: sercanielublin.pl