W pełnej świadomości, po ustaleniu ważnych rzeczy i modlitwie razem ze współbraćmi, około południa ks. Leon Jan Dehon zmarł w Brukseli 12 sierpnia 1925 roku. Dla wielu sercanów na całym świecie dzień narodzin ich Założyciela dla nieba stał się dniem jemu poświęconym, bogatym w modlitwy, nie tylko dla jego beatyfikacji, ale także dla błogosławieństwa tych, którzy nawet dzisiaj idą w jego ślady, wybierając życie zgodne ze swoim charyzmatem.

Dziś wspominamy 93. rocznicę śmierci ojca Dehona, dla którego doświadczenie Bożej miłości do całego stworzenia było mocnym punktem wyjścia. Nie dlatego, że jesteśmy zgorszeni grzechem, ale dlatego, że decydujemy się być świadkami Jego miłości, staramy się naprawić, naprawić zraniony świat, który stale cierpi.

Charyzmat dehoniański rozpowszechnia się na całym świecie, ukazując postać Założyciela, poświęconego pracom Instytutu, który wskazuje na najsłabszych, aby zagwarantować im edukację i pomoc społeczną, ponieważ dzięki duchowości Najświętszego Serca, mogą zakosztować Królestwa Bożego. Módlmy się dzisiaj przez wstawiennictwo o. Dehona, aby pomagał nam widzieć i reagować z otwartym sercem i umysłem.

Źródło: dehon.it