Chorwacka Sercańska Młodzież (HDM) świętowała swoje 15. urodziny (2003 – 2018)

Piętnasta rocznica istnienia i działalności Chorwackiej sercańskiej młodzieży uroczyście była obchodzona w sobotę 2. czerwca 2018 r. w parafii pod wezwaniem Matki Kościoła i św. Maksymiliana Kolbego w zagrzebskiej Trnovčici.

Mszy świętej Jubileuszowej przewodniczył ks. Andrzej Wośko, SCJ., ojciec duchowny wspólnoty młodych (HDM) w obecności przełożonego generalnego ks. Carlosa Enrique Caamanao SCJ, ks. Artura Saneckiego SCJ - członka rady generalnej, ks. Władysława Macha SCJ - przełożonego Dystryktu ACR, ks. Antoniego Ulaczyka SCJ, ks. Artura Makary SCJ, ks. Tomislava Kralja, proboszcza parafii św. Mikołaja w Bistri i ks. Mirko Sadak SCJ, tutejszego proboszcza.

Ojciec Generał w swoim kazaniu wyraził radość, że może być w Chorwacji z okazji 15. rocznicy powstania Chorwackiej sercańskiej młodzieży i z okazji 25. rocznicy istnienia parafii. Odnosząc się do Słowa Bożego z tegoż dnia podkreślił, że w nim można odnaleźć trzy zdania, które możemy powiązać z charyzmatem sercanów. „Pierwsze jest – mówił ojciec Generał – trwajcie w Miłości mojej; drugie - miejcie współczucie dla bliźnich i trzecie jest ukryte w Psalmie 62: Miłości twoje lepsza jest od życia“.

Ojciec Generał zapytał młodych co to znaczy być sercaninem ? - po czym sam odpowiedział na to pytanie. Być sercaninem znaczy być tym kto odczuł Bożą miłość i bliskość bliźniego swego. Sercanin to ten, który całym swoim sercem odpowiada Bogu na miłość; to ten kto pragnie Boga, Boże Królestwo; to ten kto kocha Eucharystię. Sercanin to ten który jest posłuszny Woli Bożej w duchu modlitwy: Ecce venio. Oraz to ten kto pragnie być wspólnie, razem i kochać jedność – Sint unum. Sercanin to ten, który przyjmuje cierpienia świata i który dzieli cierpienie z innymi.

Ojciec Generał zapytał młodzież czy chcą być szczęśliwi? By to osiągnąć potrzebne jest doświadczenie bliskości Boga, pozostać w Jego miłości i współczuć innym“.

Postawił wszystkim pytanie : Ile lat ma Pan Bóg? – i dodał, że odpowiedź jest zawarta w książce napisanej przez Papieża Franciszka pod tytułem „Bóg jest młody”. Bóg jest takim młodym, jak wy młodzi! Papież Franciszek mówi że Pan Bóg jest młodym, gdyż ciągle stwarza coś nowego, każdego dnia. On jest kreatywny! Ojciec generał prosił młodych, aby czytali tą książkę. I nie tylko młodzi lecz i pozostali. Zwłaszcza rodzice którzy ponoszą odpowiedzialność za swoje dzieci.

Prosił młodzież, aby byli protagonistami czasu teraźniejszego, aby byli aktywni i by szerzyli i czynili dobro. „Młodzi są wezwani by mieć odwagę zmieniać społeczeństwo w którym żyją“.

Ojciec Generał wezwał młodzież, a szczególnie młodzież, która żyje charyzmatem ojca Leona Dehona, by zmieniali świat na lepszy, ale to musi wypływać z wiary, z życia w Kościele i z waszej tożsamości. Dla Sercanów są to dzieła w duchu modlitw: „Przyjdź Królestwo Twoje“, „Trwajcie w Miłości mojej i miejcie współczucie dla innych“. Swoje kazanie zakończył sercańskim pozdrowieniem: Vivat Cor Jesu per Cor Mariae! Hasło to było myślą przewodnią dwuletniego przygotowania do Jubileuszu.

Przed błogosławieństwem członkowie Chorwackiej sercańskiej młodzieży przystąpili do złożenia Obietnic HDM (już po raz czwarty) i wyrazili gotowość do wypełniania obowiązków tejże wspólnoty (poznać osobę o. Dehona i jego charyzmat; współpracować z sercanami w życiu Kościoła; włączyć się aktywnie w życie parafii; regularna Msza św. i Komunia święta; nabożeństwo ku czci Serca Jezusowego – 9. Pierwszych Piątków miesiąca; codzienna modlitwa „Oto Serce“ i wypełnianie swoich obowiązków w duchu wynagrodzenia i miłości).

We Mszy świętej uczestniczyła młodzież z różnych parafii archidiecezji Zagrzebskiej i spoza niej. Młodzież ta uczestniczyła w 13. Dehoniadzie , która odbyła się po modlitwie. W turnieju o puchar o. Dehona wzięło udział 20 drużyn po 6 osób w każdej. Pierwsze miejsce zajęła i puchar odniosła FRAMA (franciszkańska młodzież). Drugie miejsce zajęła młodzież z parafii św. Mikołaja, którą przyprowadził ks. Tomislav Kralj, proboszcz parafii Bistra oddalonej od Trnovčicy prawie 70 km.

Ekipa z parafii pod wezwaniem błogosławionego Alojzego Stepinaca z Kutinskiej Slatiny zajeła 9. miejsce. Młodzież z tejże parafii gdzie pracują ks. Andrzej Wośko i ks. Artur Makara w turnieju wzięła udział po raz trzeci.

Z okazji 15. rocznicy istnienia HDM została wydana monografia „Świadkowie Serca“ która na 340 stronach zawiera „wydarzenia z życia tejże wspólnoty i strumienie łask jakie młodzież sercańska otrzymała od Boskiego Serca żyjąc charyzmatem ojca Dehona“ (Jelena Vuković)

Przetłumaczył ks. Andrzej Wośko SCJ

Więcej zdjęć na profilu facebookowym HDM