RASZKÓW - to duża wieś w Mołdawii, w północnej części Nadniestrza, leżąca na lewym brzegu Dniestru na wschodnim Podolu.

W XVIII wieku była własnością Lubomirskich.

W tym czasie 12 km od Raszkowa powstała osada SWOBODA - RASZKÓW , w której osiedleni chłopi zobowiązanie byli do pracy pańszczyźnianej tylko przez 7 dni w roku, przez co żyli prawie jak wolni ludzie.

Do dziś okolice te zamieszkuje ludność przyznająca się do polskiej narodowości. W miejscowej szkole podstawowej język polski jest obowiązkowym językiem obcym, a w kościele msze święte odprawiane są po polsku i rosyjsku.

O historii budowy kościoła w Swobodzie - Raszkowie i o jej obecnych mieszkańcach, czujących się Polakami opowiada, pochodzący z KOSZYC MAŁYCH koło Tarnowa, ksiądz MARCIN JANUŚ - sercanin (SCJ), proboszcz parafii rzymsko - katolickiej pw św. Marty w Słobodzie - Raszkowie.

Posłuchaj!

Za: https://www.radiokrakow.pl/audycje/pejzaze-regionalne-audycja-z-dn-3102021-r

Raszków ( fot. Alex Prodan md/Wikipedia)

fot. https://www.radiokrakow.pl/audycje/pejzaze-regionalne-audycja-z-dn-3102021-r