Zaproszenie z okazji 25-lecia koronacji

łaskami słynącego obrazu Matki Błogosławionego Macierzyństwa

w Płaszowskim Sanktuarium

 

 Drodzy Współbracia

Dnia 5 maja 2016 r. przypada 25. rocznica koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Płaszowskiej. Przed laty korony na obraz Pani Płaszowskiej nałożył kard. Franciszek Macharski, Metropolita Krakowski. W tym roku pragniemy wspominać tamto wydarzenie i dziękować Bogu za wszelkie łaski jakimi ubogacił nasze Wspólnoty i całą Prowincję przez dobre ręce Matki.

Jako Zgromadzenie Księży Sercanów odczuwamy potrzebę wyrażenia wdzięczności wobec Matki Bożej za jej nieustanną opiekę nad nami i przybycia do „Domu Matki” jakim jest Płaszowskie Sanktuarium. Stąd też proponujemy przeżywanie jubileuszu na przestrzeni całego roku - nie tyle jednorazowo, ale w wielu wymiarach: lokalnym, wspólnotowym i ogólnoprowincjalnym.

Pierwszym etapem naszego świętowania będzie uroczysta Eucharystia sprawowana 5 maja 2016 r. o godz. 1800 w dniu kiedy przypada 25-rocznnica koronacji. Przeżywanie jubileuszu dokona się w wymiarze lokalnym: dekanatu Kraków Podgórze i Wspólnot Płaszowskich.

 

Drugą formą przeżywania jubileuszu jest pielgrzymka poszczególnych wspólnot zakonnych i parafialnych do naszego Płaszowskiego Sanktuarium. Dogodny termin pielgrzymowania można ustalić w porozumieniu z proboszczem parafii w Płaszowie. Zachęcamy wszystkich Współbraci do nawiedzenia naszego sanktuarium w trwającym roku jubileuszowym, a zarazem promowaniu kultu Maryi w tajemnicy Jej Błogosławionego Macierzyństwa (pomocą mogą być chociażby świadectwa doznanych łask zamieszczone na stronie internetowej płaszowskiej parafii).

Trzecie wydarzenie to wspólne pielgrzymowanie do Płaszowskiego Sanktuarium w dniu 8 października br. - przeżywanie Roku Jubileuszowego w wymiarze ogólnoprowincjalnym. Będzie miało miejsce w związku z coroczną pielgrzymką Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Sercanów przed obraz Matki Błogosławionego Macierzyństwa – Patronki naszej Polskiej Prowincji. Ten dzień będzie okazją do ponownego zawierzania poszczególnych Wspólnot i całej Prowincji Matce Bożej Płaszowskiej.

Niech przeżywana w tym roku rocznica koronacji obrazu będzie okazją do przybywania do Maryi czczonej w Płaszowskim Wizerunku, z sercem przepełnionym najgłębszą radością, z podzięką za to, co nam dała i wciąż daje i z nadzieją, że będzie z nami w tym wszystkim, co przerasta nasze siły i niepokoi nasze dusze – jak mówią o tym słowa modlitwy wypowiadane co środę przed obliczem Pani Płaszowskiej podczas nowenny.

 

Przy okazji pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Płaszowskiej proponujemy:

- przybliżenie kultu łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Płaszowskiej

- odprawienie mszy św. bądź nabożeństwa w kościele

- otrzymanie pamiątkowych obrazków

- zwiedzanie Domus Mater (kącik pamięci kard. Stanisława Nagy)

- spożycia posiłku (obiad, ciasto i kawa)

- możliwość zamówienia intencji (biuro dobroczyńców Zgromadzenia)

- możliwość zakupienia pamiątki w Wydawnictwie Księży Sercanów