Ojciec Święty przyjął rezygnację z funkcji ordynariusza diecezji Aliwal w Republice Południowej Afryki bpa Michael'a Wüstenberg'a. Jednocześnie administratorem apostolskim sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis tejże diecezji mianował naszego współbrata bpa Adama Leszka Musiałka SCJ, ordynariusza diecezji De Aar.

Diecezja Aliwal w metropolii kapsztadzkiej. Powstała w 1923 jako prefektura apostolska Gariep. W 1936 została podniesiona do rangi wikariatu apostolskiego pod nazwą Aliwal, od miasta Aliwal North będącego siedzibą biskupa. W 1951 wikariat uzyskał status diecezji.

Diecezja ma wciąż charakter misyjny. W latach 1923-1981 jej kolejnymi biskupami byli sercanie. W późniejszym okresie rolę tę przejęli misjonarze niemieccy, wywodzący się z tamtejszego duchowieństwa diecezjalnego.

 

Źródło: http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2017/09/01/170901d.html