Ojciec Święty przyjął dziś (20 maja 2019 r.) rezygnację z rządów pasterskich złożoną przez biskupa Helsinek, 72-letniego Teemu Sippo SCJ. Bp Sippo przeszedł na wcześniejszą emeryturę ze względu na zły stan zdrowia. Był hospitalizowany przez trzy miesiące po upadku w grudniu 2018 roku.

Teemu Sippo urodził się w 1947 w Lahti w rodzinie luterańskiej. W 1966 przeszedł na katolicyzm oraz wstąpił do Zgromadzenia Księży Sercanów. Podjął studia teologiczne na Uniwersytecie Alberta i Ludwika we Fryburgu. Napisał pracę magisterską pt. Zasada protestantyzmu według Paula Tillicha pod kierunkiem Karla Lehmanna.

28 maja 1977 otrzymał święcenia kapłańskie, po których został proboszczem w parafiach w Helsinkach i Jyväskyli. 16 czerwca 2008 został wyznaczony przez papieża Benedykta XVI na nowego biskupa diecezjalnego diecezji helsińskiej. Był pierwszym rdzennym biskupem w Finlandii od czasów reformacji w XVI w. Jego konsekracja biskupia odbyła się 5 września 2009 w katedrze w Turku.