Kończąc okres wakacyjny duszpasterze młodzieży z sercańskich parafii spotkali się w Nowicjacie Księży Sercanów w Stopnicy, aby podsumować miniony rok duszpasterski, zweryfikować dotychczasowe decyzje, oraz przyjąć wspólną wizję i sposób obecności wśród młodych, by możliwie najlepiej towarzyszyć im na drodze wiary. 

Sposób na duszpasterstwo

Ks. Łukasz Grzejda SCJ, moderator Ruchu Sercańskiej Młodzieży, otwierając spotkanie podkreślił, że naszym sposobem na duszpasterstwo młodzieży jest słuchanie młodych ludzi i ewangelizowanie ich życiowego doświadczenia. Chcemy odpowiadać na konkretne wyzwania jakie stają przed dzisiejszą młodzieżą. 

Sercańska wdzięczność

W spotkaniu uczestniczył pochodzący z Brazylii Radny Generalny Zgromadzenia Księży Sercanów ks. Levi dos Anjos Ferreira SCJ, który zwracając się do obecnych na spotkaniu wyraził wdzięczność i uznanie dla duszpasterstwa młodzieży Księży Sercanów w Polsce: Mam świadomość jak wymagająca jest praca z młodzieżą. I chcę Wam za nią podziękować. Chociaż jesteśmy różni pod względem kulturowym, to mamy świadomość jak wiele wyzwań stoi przed duszpasterstwem młodzieży, a Wy jako Polacy chcecie je podejmować. 

Nowe czasy - nowe wyzwania

W trakcie spotkania panowała zgoda co do tego, że czasy, w których Kościół dzisiaj ewangelizuje stawiają wyzwania spowodowane przmianami kulturowymi oraz rozwojem technologii. Ma to znaczący wpływ na zmianę mentalności młodzieży.

Duszpasterz nie może pracować ciągle w ten sam sposób - podkreślał ks. Levi dos Anjos Ferreira SCJ. Musi rozumieć rzeczywistość, dostrzegać jej dynamikę i ryzykować wprowadzenie zmian. Nie możemy mówić o Chrystusie tak samo jak dwadzieścia lat temu. Musimy aktualizować nasze nauczanie, nasz sposób obecności i działania. Ewangelia pozostaje ta sama, ale środki i formy muszą być właściwie dobrane.

Kryzys powołań

W czasie spotkania ks. Levi dos Anjos Ferreira SCJ zwrócił uwagę na powszechność kryzysu powołań jaki panuje w Kościele wskazując na kilka ważnych kwestii w tym temacie. Niezwykle ważną częścią działalności duszpasterskiej młodzieży jest przestrzeń medialna, komunikacji przez Internet. W Brazylii nie mamy powołań z naszych parafii, choć funkcjonują one bardzo dobrze. Komunikacja medialna jest na wysokim poziomie i to ona staje się pomostem do kontaktu z potencjalnymi członkami Zgromadzenia. Dzięki naszej obecności w mediach, młodzi chłopcy poznają nasze Zgromadzenie i chcą zostać Sercanami. W Brazylii szczególnie dużą rolę odkrywają radia katolickie. Przyznam się, że nie wiem jak dobrze jest znane w Waszych parafiach Radio Profeto, ale na pewno jest to potencjał, który trzeba wykorzystać – komentował Radny Generalny.

Poszukując przesłanek za spadkiem ilości powołań oraz środków zaradczych Ks. Levi dos Anjos Ferreira SCJ ponownie odwołał się do swojego doświadczenia. W Brazylii cieszymy się wieloma powołaniami i myślę, że zawdzięczamy to w dużej mierze przywiązaniu świeckich do wspólnoty Kościoła. Wierni w Brazylii mają duże poczucie wspólnotowości i zjednoczenia z instytucją Kościoła. Rozumieją i przeżywają bardzo głęboko to, że Kościół jest częścią ich życia. Nie są wyłącznie „odbiorcami usług kościelnych”, ale czują się częścią wspólnoty, za którą chcą brać odpowiedzialność. 

Podejmując wyzwania

Ponadto, duszpasterze dyskutowali nad tym co zbliża młodych do Kościoła, jak duchowni powinni przeżywać z nimi relacje, a także w jaki sposób wprowadzać ich w doświadczenie wiary. Krytycznym okiem oceniono zeszłoroczne działania duszpasterstwa młodzieży co pozwoliło zobaczyć zarówno mocne strony, jak również te obszary, które wymagają zmian i reform działania duszpasterstwa młodzieży sercańskiej.

Możliwości działania są duże. Widzimy determinację w Kościele powszechnym i w Zgromadzeniu Księży Sercanów, aby duszpasterstwo młodzieży było prowadzone w sposób bardzo różnorodny i na najwyższym poziomie. Chcemy temu sprostać, zdajemy sobie jednak sprawę, że potrzeba nam działać mierząc siły na zamiary – podsumował spotkanie ks. Łukasz Grzejda SCJ.

Spotkanie w Stopnicy odbyło się w dniach od 28-29 sierpnia 2023 r.