Rozpoczęliśmy Adwent, a z nim nowy rok liturgiczny jak i nowy rok planu duszpasterskiego dotyczącego Eucharystii.

Celem tego planu jest pogłębienie znajomości znaczenia tajemnicy Eucharystii, która jest centrum naszego chrześcijańskiego życia.

Dla przypomnienia należy podkreślić, że jest to plan trzyletni i zaczął się w 2019 roku. „Trzyletniemu programowi duszpasterskiemu Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 towarzyszy hasło „Eucharystia daje życie”. Autorzy programu, korzystając z metodologii przyjętej przez Benedykta XVI w adhortacji apostolskiej „Sacramentum caritatis”, proponują, by w kolejnych latach skoncentrować się na Eucharystii, jako tajemnicy wyznawanej, Eucharystii jako tajemnicy celebrowanej i wreszcie – Eucharystii jako tajemnicy posłania i chrześcijańskiego świadectwa” (opoka.news). Obecnie realizujemy jego drugą część.

Rok I (2019/2020)
Temat: Wielka tajemnica wiary
Motto biblijne: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29)

Rok II (2020/2021)
Temat: Zgromadzeni na świętej wieczerzy
Motto biblijne: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6, 32)

Rok III (2021/2022)
Temat: Posłani w pokoju Chrystusa
Motto biblijne: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57).

 

Piękno liturgii

Jak podkreślił abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa KEP, która jest odpowiedzialna za przygotowanie programu:

– W drugim roku realizacji programu (2020/21) będziemy chcieli skoncentrować się na sprawowaniu Eucharystii, stąd właśnie hasło: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy. – Chcemy pogłębić ars celebrandi, a więc to wszystko, co związane jest pięknem sprawowanej liturgii. Dlatego ważne także będzie usuwanie z przestrzeni sacrum Eucharystii tego, co desakralizuje, zaciemnia prawdę o niej – wyjaśnia.

Wielkie znaczenie – jak podkreśla – będzie miało również szerokie pogłębienie formacji liturgicznej samych kapłanów jak i osób zaangażowanych w parafialnych grupach służby liturgicznej. – Kościół w Polsce powinien zrobić wszytko, aby Eucharystia – liturgiczne zgromadzenie wokół Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego – stawało się dla jej uczestników doświadczeniem wiary i rzeczywiście było spotkaniem z Osobą samego Chrystusa. Tego zadania nie jesteśmy w stanie zrealizować bez osobistej wiary i wiary wspólnoty Kościoła, która celebruje Eucharystię zgodnie ustalonymi normami, wyrażonymi chociażby we Ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego – podsumowuje metropolita katowicki (zobacz więcej na Misyjne.pl). Dla przypomnienia zobacz również ogłoszenie tego programu na stronach Konferencji Episkopatu Polski (KEP).

Nasz sercański program formacji ciągłej podsuwa nam propozycję wgłębienia się w teologiczno-duchowe dzieło ojca Leona Jana Dehona pt. Couronnes d`Amour – Koronki do Najświętszego Serca Jezusowego (Koronki Miłości), stanowiące fundament sercańskiej duchowości. Jakżeż te rozważania mogą się wpisać w rozmodlenie medytowanego tematu Eucharystii. „Tryptyk Koronki do Najświętszego Serca Jezusowego, ukazujący misterium Wcielenia, Męki i Eucharystii, odzwierciedla zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa, w którym uczestniczy cała Trójca Święta, będąca Bogiem Miłością (1 J), objawioną i darowaną człowiekowi w Sercu Wcielonego Słowa” (ks. Eugeniusz Ziemann SCJ, Wcielenie – Epifania Miłości Boga w Sercu Jezusa, Program formacji ciągłej na rok 2020, Wydawnictwo Księży Sercanów 2020, s. 6). Książki z rozważaniami do tych koronek można znaleźć na stronach naszego Wydawnictwa Dehon : Tom I:  Wcielenie, tom II:  Męka, tom III:  Eucharystia.

Ciągle sobie uświadamiamy jak wielkim Cudem jest Eucharystia. Do tego tematu może nas przybliżyć film zrealizowany w naszej sercańskiej parafii w Bełchatowie pw. NMP Matki Kościoła i św. Barbary, przez grupę „Jezus szuka Ciebie” pod tytułem To jest bowiem Ciało moje.

To, że Cudem było, gdy Słowo Ciałem się stało, tak Cudem Cudów stało się, że jako Ciało zamieszkało na zawsze między nami w Eucharystii.