To tytuł jednej z konferencji, której wysłuchali uczestnicy spotkania przełożonych sercańskich wspólnot, które odbyło się w dniach 6-7 marca 2023 r. w krakowskim Domus Mater. Jak zauważył na początku spotkania prowincjał ks. Sławomir Knopik SCJ wydarzenie to ma nie tylko charakter organizacyjny, ale przede wszystkim formacyjny. Dlatego też pierwszy dzień koncentrował się na tym właśnie aspekcie. Przewodnikiem tej części spotkania była p. Helena Teixeira Respondek, psycholog i psychoterapeutka, specjalistka w Terapii Integracji Personalnej metodą ADI/TIP, prekursorka tej metody w Polsce. Swoje egzotyczne nazwisko zawdzięcza mężowi, którego poznała w Brazylii, gdzie przez 5 lat szkoliła się w metodzie ADI/TIP (autorką metody jest Renate Jost de Moraes z Brazylii). Pani psycholog w swoim wystąpieniu omówiła psychologiczne aspekty posługi kapłańskiej, której poświęcony był pierwszy wykład. W części drugiej omówiła natomiast jak ważna jest posługa przełożonego we wspólnocie i jak ją owocnie wypełniać. Porównała ją do kapitana okrętu, który nadaje kierunek i czuwa, aby rejs przebiegał zgodnie z planem. Pierwszy dzień zakończył się adoracją Najświętszego Sakramentu i braterskim spotkaniem.

Kolejny dzień choć poświęcony przede wszystkim bieżącym sprawom prowincji również rozpoczął się od wymiaru formacyjnego. Ksiądz Prowincjał przypomniał jak ważna jest obecność przełożonego w życiu wspólnoty, który powinien wykazywać się ojcowską troską o swoich braci. Zachęcił do lektury może nie najnowszych, ale ciągle aktualnych dokumentów Kościoła, m.in. dokumentu „Posługa władzy i posłuszeństwo”. Nie zabrakło też czasu na przypomnienie reguł, którymi winniśmy kierować się w życiu zakonnym i które powinny być realizowane w naszych wspólnotach. Zgromadzeni w auli przełożeni mogli też usłyszeć słowa podsumowania wizytacji generalnej, która odbyła się w naszej prowincji w minionym roku. W czasie spotkania głos zabrał również ekonom prowincjalny ks. Marek Romańczyk SCJ, który przekazał ważne informacje dotyczące materialnego aspektu naszego zakonnego życia.

W związku ze zbliżającą się Kapitułą Prowincjalną, która planowana jest na luty 2023 roku, podjęto również dyskusję na temat zadań, jakie powinni postawić przed sobą jej uczestnicy. Spotkanie zakończyło się w zakonnej kaplicy, gdzie podczas sprawowanej Eucharystii modlono się o błogosławieństwo Boże dla całej prowincji i każdego tworzącego ją współbrata.