Coraz częściej uznaje się, że dar Ducha dany ojcu Dehon'owi jest darem dla całego Kościoła, aby ożywić jego duchowe życie i misję. Właśnie z tą świadomością jego dzieci, duchowi synowie ojca Dehona, pragnie podzielić się swoim charyzmatem z innymi rzeczywistościami w Kościele, w tym osobami konsekrowanymi i świeckimi.

Iter Formativo dla świeckich wynika z potrzeby przedstawienia przewodnika formacyjnego dla świeckich, którzy czują się wezwani do przeżywania charyzmatu sercańskiego (dehoniańskiego). Nie jest to podręcznik teologiczny, ani historia charyzmatu. Jest to przewodnik formacyjny o stylu mistagogicznym, w którym oferujemy materiały historyczne, teologiczne i duchowe przeplatane modlitwą i medytacją, a także dzielenie się grupami, aby świeccy Dehonianie mogli przyswoić zawartość i wykorzystać je jako podstawę własnego życia duchowego, animując ich misję, tak jak to było w przypadku życia ojca Dehona.

Iter Formativo jest prezentowany jako ciągły wysiłek. Z biegiem czasu, podzielone na cztery lata formacji, zawartość jest wykorzystywana na różne sposoby przez tych, którzy śledzą program. Pozwala na długą podróż przez życie duchowe i apostolstwo społeczne ojca Dehona. Każda sekcja jest przygotowana w stylu tych, którzy ją przygotowali (Hiszpania i Portugalia dla pierwszej sekcji, Ameryka Łacińska dla drugiej, Włochy dla trzeciej, a anglojęzyczne dla czwartej).

Aby dotrzeć do jak największej liczby osób, materiały są dostępne w kilku językach. Niektóre tłumaczenia są już gotowe; niektóre są w trakcie. Wszystkie cztery tomy są teraz dostępne w języku włoskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim i portugalskim.

Arkusze informacyjne zostały przygotowane jako wsparcie dla animatorów i formatorów świeckich; są dostępne do użytku na zasadzie eksperymentalnej. Ci, którzy ich używają, proszeni są o wyrażenie opinii na ich temat Międzynarodowej Grupie Koordynacyjnej ds. Rodziny Sercańskiej (Dehoniańskiej): zarówno pozytywnych, jak i negatywnych elementów arkuszy, a także sugerowanych zmian. Przy takim wkładzie karty mogą zostać ulepszone w celu lepszego ich wykorzystania.

[Ks. Ricardo Freire de Oliviera SCJ]

Materiały są dostępne tutaj