Wraz ze złożeniem pierwszych ślubów zakonnych 15 sierpnia 2018 r., Phong "Paul" Hoang i Henry Nguyen zostali sercaninami, członkami amerykańskiej Prowincji Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Śluby odebrał ks. Ed Kilianski SCJ, przełożony prowincjalny USA, podczas liturgii w głównej kaplicy w klasztorze Najświętszego Serca Jezusowego (Seminarium Serca Jezusowego i Szkole Teologicznej).

"Dzisiaj czuję się kochany", powiedział Paweł zaraz po swoich ślubach. "Słyszałem to w Adoracji, słyszałem to przez cały dzień. Dziękuję Bogu za moje powołanie sercańskie. Jestem wdzięczny współbraciom za udzielenie mi wykształcenia, dar wspólnoty, cenne doświadczenia służby, rozwój osobisty i, co najważniejsze, miłość do Serca Jezusa".

Pochodzący z Wietnamu br. Paul, lat 26, jest obecnie obywatelem USA. Przed przystąpieniem do kandydatury uzyskał tytuł licencjata biologii na Uniwersytecie w Houston. Jako kandydat br. Paul był członkiem wietnamskiego Ruchu Młodzieży Eucharystycznej (TNTT), a także pomagał w wietnamskim programie językowym dla dzieci w parafii Queenship of Mary w Joliet, IL. Odbył letnią posługę z misjami południowymi w Sacred Heart w Mississippi.

"Doświadczenie w Mississippi wzmocniło moje powołanie w SCJ" - powiedział.

Brat Henry, lat 29, urodził się i wychował w Orange County w Kalifornii. "Pięć lat pracy, trzy lata formacji, skłoniło mnie do złożenia ślubów w Zgromadzniu Księży Najświętszego Serca Pana Jezusa" - powiedział na tydzień przed swoją pierwszą profesją.

"Moje powołanie wzywa mnie do miłości we wszystkich rzeczach" - kontynuował. "Będąc 'Henrym Serca Jezusa', czuję, że moim obowiązkiem jest odpowiedzieć na brak Bożej miłości na świecie, szerząc Bożą miłość tam, gdzie ludzie jej najbardziej potrzebują. Stając się sercaninem, przyjmuję społeczną odpowiedzialność, aby być obecnym z innymi".

"W minionym roku w nowicjacie nabrałem przekonania, że ​​muszę "kochać z otwartym sercem i umysłem" i być dostępnym. Bycie "dehonianinem" stało się moją tożsamością. Ecce Venio stał się we mnie osadzony".

Br. Henry był zaangażowany w różne posługi, w tym w wietnamski Ruch Młodzieży Eucharystycznej (VEYM) w parafii św. Henryka i Queenship of Mary w Chicago oraz jako lider młodzieżowy i trener młodzieżowy, "pomagając młodzieży i młodym dorosłym w ich drodze wiary, pomagając im zbliżyć się do Boga "- powiedział. Latem ubiegłego roku był częścią personelu mieszkaniowego ESL w Seminarium Sacred Heart i School of Theology. "Mieliśmy ponad 40 studentów z całego świata; Dowiedziałem się, jaki wpływ ma obecność sercanów na inne społeczności spoza Stanów Zjednoczonych".

Bracia Paul i Henry są teraz członkami wspólnoty klasztornej Najświętszego Serca Pana Jezusa i będą odbywać formację w Seminarium Sacred Heart i School of Theology.

Więcej zdjęć na stronie https://scjusa.smugmug.com/Two-new-Dehonians

Źródło: http://dehoniansusa.org/feature-stories/two-new-scjs/