Ks. Andrzej Sawulski i ks. Stanisław Mieszczak zostali powołani przez metropolitę Krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza w skład Rady Fundacji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

 

Dokument podpisany przez metropolitę krakowskiego wręczył im 2 czerwca podczas posiedzenia Rady Fundacji  w Domu Duszpasterskim w Krakowie-Łagiewnikach, honorowy kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia bp Jan Zając.

 

 

W czasie spotkania omawiano m.in. kwestie statutowe Fundacji i bieżące sprawy związane z planowaną budową prospektu organowego w Bazylice. Być może w przyszłym roku zakończy się pierwszy etap budowy organów. Mówiono także o niedawnym poświęceniu nowej Drogi Krzyżowej wewnątrz świątyni.

W spotkaniu nadzwyczajnym Radu wzięli udział m.in. były metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak, kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia ks. prałat Franciszek Ślusarczyk, kustosz Sanktuarium św. Jana Pawła II ks. prałat Jan Kabziński, prof. Andrzej Zoll i prezes Fundacji ks. Zygmunt Kosowski.

Rada Fundacji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia została powołana przez byłego metropolitę krakowskiego kar. Franciszka Macharskiego w celu gromadzenia środków na prowadzone ciągle prace budowlane w Bazylice i w jej otoczeniu.

17 sierpnia 2002 r. podczas swej ostatniej pielgrzymki do Polski papież Jan Paweł II konsekrował Bazylikę. Dotąd oddana jest do użytku wieża wolno stojąca, kaplica adoracji Najśw Sakramentu,  Dom Duszpasterski z zapleczem hotelowym i gastronomicznym, pasaż handlowy, drogi dojazdowe, parkingi i amfiteatr. Aktualnie prowadzone są prace przy tworzeniu witraży, budowie organów i wiele innych.

 

------------------------------------------------

Bazylika Bożego Miłosierdzia w Krakowie jest miejscem wyjątkowym na mapie kościołów świata. Była miejscem dwóch papieskich liturgii pod przewodnictwem św. Jana Pawła II oraz Benedykta XVI, beatyfikacji dwóch Sług Bożych Zofii Czeskiej i Małgorzaty Szewczyk. Odbywało się w niej wiele międzynarodowych. Każdego miesiąca transmitowane są z niej Msze Święte przez Telewizję Polską a codziennie przez TV Miłosierdzie. Na przestrzeni roku przybywa do niej ponad dwa miliony pielgrzymów.

W czasie lipcowych Światowych Dni Młodzieży Bazylikę nawiedzi papież Franciszek. Tutaj usiądzie do konfesjonału i wyspowiada kilka osób.

Wznoszenie nowych obiektów i prac wokół sanktuarium można wesprzeć pod numerem konta: Fundacja Sanktuarium Bożego Miłosierdzia:

PEKAO S.A.
Konto PLN: 72 1240 4432 1111 0000 4737 4672
Konto USD: 83 1240 4432 1787 0000 4722 3983
Konto EURO: 43 1240 4432 1978 0000 4738 0732