„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36), takim wezwaniem z Ewangelii Ojciec Święty Franciszek zachęca nas do stanięcia w obliczu choroby i cierpienia. W tym roku właśnie to oblicze choroby nie pozwala nam poruszać się jak chcielibyśmy. Dlatego również te kościelne obchody tego dnia, które miały odbyć się w Peru będą odbywać się w Rzymie w Bazylice św. Piotra. Może i ta sytuacja przybliży nam uwarunkowania różnych chorób, z którymi tak wielu się zmaga.

W pięciu punktach Papież pokazuje miłosierdzie Ojca i zaproszenia do przekazywania tego miłosierdzia dalej. 1. Miłosierni jak Ojciec, 2. Jezus, miłosierdzie Ojca, 3. Dotknąć cierpiącego ciała Chrystusa, 4. Miejsca opieki, domy miłosierdzia, 5. Miłosierdzie duszpasterskie: obecność i bliskość.

Na koniec swojego Orędzia wypowiedział swoje pozdrowienie i udzielił błogosławieństwo: „Drodzy bracia i siostry, wstawiennictwu Maryi, Uzdrowienia Chorych, zawierzam wszystkich chorych i ich rodziny. Zjednoczeni z Chrystusem, który bierze na siebie ból świata, niech odnajdą sens, pocieszenie i ufność. Modlę się za wszystkich pracowników służby zdrowia, aby bogaci w miłosierdzie, potrafili ofiarować pacjentom, wraz z odpowiednią opieką, swoją braterską bliskość.

Z serca udzielam wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa”.

 

„Światowy Dzień Chorego jest również właściwą okazją, aby skupić naszą uwagę na miejscach opieki. W ciągu wieków miłosierdzie wobec chorych doprowadziło do otwarcia przez wspólnotę chrześcijańską niezliczonych „gospód dobrego Samarytanina”, gdzie przyjmowano i leczono chorych wszelkiego rodzaju, zwłaszcza tych, którzy nie mogli znaleźć odpowiedzi na swoje potrzeby zdrowotne z powodu ubóstwa, wykluczenia społecznego lub trudności w leczeniu niektórych chorób.

W tym kontekście chciałbym potwierdzić znaczenie katolickich instytucji opieki zdrowotnej: są one cennym skarbem, który należy chronić i wspierać; dzięki nim dzieje Kościoła wyróżniają się bliskością wobec najbiedniejszych chorych i w sytuacjach największego zapomnienia” powiedział papież Franciszek.

Pełny tekst Orędzia można przeczytać na vatican.va lub episkopat.pl, ekai.pl.

W tym kontekście możemy również zobaczyć nasze dzieła charytatywne, w których biorą udział nasi sercańscy współbracia.

 

Na pewno wielkim wyzwaniem jest praca w Kapelanii szpitalnej w Krakowie Prokocimiu. Spotkanie się z bólem i chorobą daje możliwość do wielu przemyśleń.

„Cierpiący, którego serce jest zakotwiczone w Bogu, staje się niczym biblijny Hiob doświadczając bolesnej utraty tych wszystkich osób i sytuacji, które dawały mu poczucie bezpieczeństwa i radość życia, a w końcu odebrane jest mu również zdrowie. (…) W życiu każdego cierpiącego, podobnie jak na drodze krzyżowej naszego Pana, można spotkać ludzi pięknych i szlachetnych, zdolnych do najgłębszego współczucia i bezinteresownego daru samego z siebie (…). Kto cierpi w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym  również zmartwychwstanie z Nim. Nie ma życia chrześcijańskiego bez osobistego cierpienia przezwyciężonego miłością i przebaczeniem, a kto by tak myślał i żył, stanie się narcyzem z sercem z kamienia, albo z pustym sercem, który nikogo nie zbliży do Boga. Kto kocha i rozpoznaje rysy Jezusa w cierpiącym człowieku i pomaga na miarę swoich możliwości, nie musi bać się o swoje zbawienie, gdyż otrzymał zapewnienie od samego Jezusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)” pisze ks. Lucjan Szczepaniak SCJ (zob. http://www.kapelaniausd.nazwa.pl/wiara/ks.-s.-filipiak-scj.html ).

„Człowiek wiary, doświadczony przez cierpienie, nie tylko pragnie uwolnić się od niego, ale również usiłuje odgadnąć zamysł Boga względem siebie i najbliższych (por. Mdr 2,1-18). (…) Do realizacji swojego zbawczego planu „Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć” (por. 1 Kor 1,27). Stąd też każdy, kto czuje się skrzywdzony, słaby i wzgardzony przez ludzi, zostaje odnaleziony przez Boga. Natomiast, kto szczerze Go szuka, nie może wzgardzić człowiekiem, ale powinien stać się dla niego bratem (por. Benedykt XVI, Encyklika «Deus Caritas est». O miłości chrześcijańskiej. Rzym, 25.12.2005). W ten właśnie sposób postępuje Chrystus, co więcej, przekracza On granicę braterstwa i solidarności, utożsamiając się z każdym słabym, cierpiącym i potrzebującym pomocy (por. Mt 25,31-46) zauważył ks. Szczepaniak SCJ. Właśnie ta miłość i to spojrzenie na potrzebującego uwolnią w nas ten ogrom miłosierdzia, który Bóg pragnie dać światu poprzez nas (zob. http://www.kapelaniausd.nazwa.pl/wiara/zrozumiec_boga.html ).

Kapelania USD

https://kapelania-usd.com/

Dla zapoznania się z 25 letnia pracy Kapelanii proponujemy zapoznać się z artykułem: ►

ks. Lucjan Szczepaniak SCJ; NIE OPUŚCIĆ DZIECI; Refleksja z okazji 25 lat pracy w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie; https://www.sercanie.pl/strony/25-lat-kapelani-na-prokocimiu

 

Również w kaplicy szpitalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim obsługiwanej przez ks. Pawła Nowakowskiego SCJ można spotkać się z tym morzem cierpienia, w którym można użyczać swojego miłosierdzia. Do czego trzeba otworzyć swoje serce i napełnić je miłością, współczuciem i zrozumieniem. Ksiądz Paweł już od 2016 roku komunikuje się z chorymi i ich rodzinami za pomocą portalu YouTube za pomocą którego transmitowana jest Mobilna Msza Święta.

https://www.youtube.com/c/MobilnaMsza%C5%9Awi%C4%99taksPawe%C5%82Nowakowski/featured

https://www.youtube.com/channel/UChBxVf9Qy9nZPD8w7nQSpXw

O pracy kapelanii można przeczytać pod adresem

https://www.zoz.ostrowiec.pl/dla-pacjenta-2/#opd

Zespół Opieki Zdrowotnej; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski; Ul. Szymanowskiego 11.

 

Fundacja Profeto prowadzi działalność charytatywną, pomagając osobom w trudnej sytuacji materialnej, wykluczonym społecznie i pokrzywdzonym przemocą (m.in. w tym celu powstaje specjalistyczne centrum pomocy „Archipelag – wyspy wolne od przemocy”).

To dzieło miłosierdzia ma na celu otworzyć na nowo serca i umysły tych, którzy z powodu różnych doświadczeń swojego życia zamknęli się w sobie i cierpią.

Dlatego Fundacja podejmuje działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym realizacja działań edukacyjnych, a także działań prewencyjnych w obszarze przeciwdziałania przyczynom przestępczości, wsparcie na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób wykluczonych społecznie, na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych oraz prowadzenie działań profilaktycznych adresowanych do różnych grup społecznych, w tym osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz dzieci i młodzieży;

https://fundacja.profeto.pl/; https://fundacjaprofeto.scj.pl/

 

Warto przeczytać:

Światowy Dzień Chorego – Kościół z cierpiącymi

W jaki sposób Kościół pomaga chorym?

Prymas Polski przed Dniem Chorego: bliskość, obecność, szacunek

Jan Paweł II ukazuje nam sens cierpienia

Ks. Ribadeau-Dumas o ponownym otwarciu Groty Objawień w Lourdes

Historia objawień i kultu w Lourdes

Światowy Dzień Chorego – Kościół z cierpiącymi

ZKH SCJ