W dniach 6,7,8 maja odprawialiśmy tzw. Dni krzyżowe, przypadające na poniedziałek, wtorek i środę przed Wniebowstąpieniem Pańskim. Dni te Kościół poświęca wytrwałej modlitwie błagalnej o zmiłowanie Boże we wszelkich potrzebach duszy i ciała, a w szczególności o dobre urodzaje. 

W parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Florynce w roku 2024 przyjęliśmy następującą formę przeżywania Dni krzyżowych. We Florynce o godzinie 17:30 zaczęliśmy Mszę świętą w intencji upraw czy też uświęcenie ludzkiej pracy. Zaraz po niej ruszaliśmy procesyjnie do jednej z kapliczek śpiewając Litanię do Wszystkich świętych, Suplikacje i pieśni maryjne. Po dotarciu do kapliczki odśpiewana została Litania loretańska, po której następował obrzęd poświęcenia pól. Po końcowym błogosławieństwie wszyscy rozchodzili się do swoich domów. Natomiast na Wawrzce w poniedziałek i wtorek po Mszy św. o godz. 17:00 było nabożeństwo maryjne i rytuał błogosławienia pół. W środę również wyruszyła procesja do jednej z kapliczek.
Te trzydniowe nabożeństwo i nasze modlitwy do Boga są wyrazem wielkiej pokory i uznania, że wszystko, cokolwiek otrzymujemy, otrzymujemy z miłości Boga. Jesteśmy świadomi, że wysiłek rąk ludzkich i ludzkiego umysłu, gdy zabraknie błogosławieństwa Bożego na nic się nie przyda. Właśnie każdy z tych przydrożnych krzyży, przydrożnych figur i kapliczek, do których odbywa się procesja, ma swoją bogatą historię. Każde to miejsce jest pamiątką cudownych ocaleń lub bezgranicznego zawierzenia Bogu. Wystarczy posłuchać opowieści i wspomnień ludzi, którzy się przy nich zbierają.

ks. Zdzisław K. Huber SCJ