Rekolekcje Wielkanocne w naszej floryńskiej Parafii przeżyliśmy od 17 do 20 marca 2024 roku. Naszym przewodnikiem był O. Piotr Pasierski OSPPE (paulin) mieszkający, posługujący i studiujący w Warszawie. Poprzez jego obecność mieliśmy żywe połączenie z Częstochową. W czasie Apelu jasnogórskiego byliśmy połączeni z naszą Królową na częstochowskim tronie. W czasie tej wieczornej modlitwy modliliśmy również za Polskę we wszystkich jej potrzebach poprzez nowennę w intencji ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego.

Program rekolekcji był bardzo intensywny, szczególnie dla ojca Rekolekcjonisty. Poruszeni i umocnieni naukami naszego duchowego przewodnika mogliśmy się odnowić poprzez sakrament pokuty. Parafianie z wielką wdzięcznością wyrazili swe podziękowania wyrażone w ofiarowanym bukiecie kwiatów.

Przed zakończeniem Rekolekcji do Krzyża przykręcono tabliczkę ze słowami jakie są również w Częstochowie: „Jezu, Królu w cierniowej koronie, u stóp Twoich my biedne dusze pragniemy zbawić się”. Końcowym aktem tych rekolekcji był Akt Zawierzenia Parafii Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski odmówionym przez księdza proboszcza Bogusława Pociaska SCJ.

„Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Królowo Polski! Stoję przed Twoim obliczem, w obecności wszystkich Aniołów i Świętych, Męczenników i Patronów Polski, aby zawierzyć Twojemu Niepokalanemu Sercu moją parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Florynce Twojemu Niepokalanemu Sercu, Maryjo, zawierzam wszystkich posługujących kapłanów obecnie, w przeszłości i przyszłości oraz nowe powołania, katechetów, radę parafialną, wszystkich współpracowników oraz całe duszpasterstwo. Twojemu Niepokalanemu Sercu, Królowo Polski, zawierzam wszystkie rodziny parafii, rodziców, młodzież, dzieci, dzieci nienarodzone, ludzi starszych i chorych ich czyny, myśli, pragnienia, zmysły, dobra duchowe i doczesne, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, czas, wieczność, wolę, duszę i ciało, moment poczęcia, konsekwencje grzechu, zniewolenia demoniczne oraz uzdrowienie zranień, jakie na ich skutek powstały. Twojemu Niepokalanemu Sercu, Maryjo, zawierzam dobra duchowe i materialne już parafii oraz wszystkie szkoły, przedszkola, instytucje państwowe i kulturalne, miejsca pracy i wszystko co ją stanowi, każdą grupę i ich rozwój. Niepokalane Serce naszej Matki i Królowej, roztocz Twoje władne panowanie nad naszą parafią. Niech za Twoim natchnieniem i wstawiennictwem rozwija się ona na chwalę Boga, Kościoła i Ojczyzny. A Królowo Polski, rozporządzaj nią według zamiarów i planów miłości Bożej. Spraw, Jasnogórska Matko, aby nasze serca otworzyły się na płomień miłości Twojego Niepokalanego Serca. Niech Twoje Niepokalane Serce zatryumfuje w każdym sercu osób tworzących naszą wspólnotę. Przez Niepokalane Serce Maryi poświęcam tę parafię Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i obieram Św. Michała Archanioła za jej patrona. Amen. Florynka, dnia 20.03.2024 r.”