W tegoroczną Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, święto patronalne Zgromadzenia, stadnickie mury klasztorne wypełniły głosy radosnego świętowania. Bowiem rok 2022 to czas 75-lecia powstania Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Wielu współbraciom z lokalnych wspólnot udało się przybyć tego dnia, tj. 24 czerwca br. do serca prowincji – Seminarium, na te jubileuszowe obchody. Wspólne świętowanie, skoncentrowane było na „braterskiej jedności, która, bez względu na liczebność Prowincji, powinna być harmonijna i zachęcająca do budzenia nowych powołań” - jak podkreślił prowincjał ks. Sławomir Knopik SCJ w swoim liście zapowiadającym Rok Jubileuszowy.

W kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stadnikach miała miejsce Eucharystia rozpoczynająca wydarzenie. Mszy świętej przewodniczył ks. bp Józef Wróbel SCJ, a współkoncelebransami byli m. in.: ks. Artur Sanecki SCJ (radny generalny przywożący pozdrowienia od o. Generała), ks. Sławomir Knopik SCJ (przełożony prowincji), radni prowincjalni, ks. Władysław Majkowski SCJ, który wygłosił okolicznościowe kazanie i licznie zebrani współbracia reprezentujący lokalne sercańskie wspólnoty. 

Ks. Prowincjał swoje powitanie rozpoczął od słów wypowiedzianych przez kard. Karola Wojtyłę w Stadnikach 11 czerwca 1978: „Jesteście potrzebni jako Zgromadzenie Najśw. Serca Jezusowego. Jesteście potrzebni. Potrzebny jest wasz charyzmat. Potrzebna jest wasza duchowość, potrzebna jest wasza posługa… Jesteście potrzebni ze względu na to, że charyzmat waszego Zgromadzenia, że wasze powołanie odpowiada potrzebom każdego ludzkiego serca. Dlatego prosimy was, ażebyście służyli ludzkim sercem, każdemu i wszystkim. Prosimy was, abyście w serca polskie wprowadzili tajemnicę tego Serca, które jest źródłem życia i świętości”. Te słowa mają być siłą dla obecnych i przyszłych pokoleń Sercanów, którzy będą szli niestrudzenie na cały świat i dawali poznać miłość Najświętszego Serca. Z kolei ks. Władysław Majkowski SCJ kazanie oparł na czterech wymiarach, będących oparciem każdego spotkania z Panem na modlitwie: oddaniu Bogu czci, następnie okazaniem wdzięczności, przeproszeniu Go za grzechy będące zdradą i prośbom kierowanym nieustannie do Niego.

Bezpośrednio po zakończeniu Mszy św. obecni uczestniczyli w nabożeństwie przed Najświętszym Sakramentem, zawierającym w sobie wskazane elementy: uwielbienia, dziękczynienia, przeproszenia i prośby, które zostało zakończone Litanią do Serca Pana Jezusa. Po błogosławieństwie miał miejsce wspólny posiłek i spotkanie, będące okazją do rozmów o przeszłości i przyszłości. Tematem przewodnim stały się słowa „Historia przez ludzi pisana”, a prowadzącymi byli: ks. Łukasz Ogórek SCJ (dyrektor sercańskiego wydawnictwa DEHON) i ks. Adam Pastorczyk SCJ (v-ce rektor i seminaryjny prefekt). Zachęcali zebranych współbraci do dzielenia się wspomnieniami z minionych, często już odległych wydarzeń. Były one nierzadko przeplatane odniesieniami do teraźniejszości, która według wielu, jest z goła inna niż ta z przed 75-ciu lat. 

W tle toczonych rozmów przewijały się nagrania z Sercańskiej Kroniki Filmowej, dzieło śp. ks. Adama Włocha SCJ. Zaprezentowana została jedna z jubileuszowych pozycji wydawniczych „Listy z początków obecności Księży Sercanów w Polsce” pod redakcją ks. Kazimierza Sławińskiego SCJ, przybliżająca współczesnemu sercańskiemu czytelnikowi, nieznane dotąd szczegóły korespondencji pomiędzy współbraćmi w Polsce a Zarządem Generalnym Zgromadzenia. Na zakończenie spotkania został przedstawiony nowy prowincjalny projekt „Archipelag – Wyspy Wolne od Przemocy” przez ks. Michała Olszewskiego SCJ.

Dla chętnych dołączam homilię ks. Władysława Majkowskiego SCJ  Jubileusz 75-lecia, Stadniki 24.06.2022  i ciekawy artykuł Droga do narodzin polskiej Prowincji Sercanów – autorstwa ks. Andrzeja Sawulskiego SCJ. 

 

ks. dr Włodzimierz Płatek SCJ

 

Rzecznik Prowincji Polskiej Księży Sercanów