Oficjalnie Sercanie w Polsce rozpoczęli działalność w 1928 roku. Natomiast oficjalne struktury, czyli Prowincja zostały zatwierdzone dnia 10 stycznia 1947 roku. Jednak wokół tych dat dużo się działo. Wspominając historię dzisiejszego Jubileuszu 75 lat powstania Polskiej Prowincji Księży Sercanów warto spojrzeć na różne aspekty historii tej Prowincji i ludzi z nią związanych.

 

NADESZŁA CHWILA... 70lat Polskiej Prowincji Księży Sercanów

► https://www.scj.pl/strony/nadeszla-chwila---

ks. Michał Wietecha SCJ – Pierwszy Prowincjał

► https://www.sercanie.pl/strony/ks--michal-wietecha-scj--1909-1960-

ks. Kazimierz Wiecheć SCJ

► https://www.sercanie.pl/strony/ks--kazimierz-wiechec---100-lat-swiecen

Historia Parafii w Krakowie Płaszowie

► http://www.krakow.sercanie.pl/parafia-top/historia-parafii/270-historia-parafii-w-krakowie-palszowie

 

Początki Zgromadzenia Księży Sercanów w Polsce

Ojciec Leon Jan Dehon życzył sobie, aby Zgromadzenie, którego był założycielem, rozwijało się w kolejnych krajach. Takim miejscem była Finlandia. W 1907 roku został zaproszony przez proboszcza Helsinek do jej odwiedzenia. Finlandia była wówczas prowincją carskiej Rosji. Z młodym proboszczem poznali się w Rzymie w Komisji Indeksu. Parafia katolicka w Helsinkach liczyła trzystu wiernych, głównie Włochów i Polaków. Jeśli chodzi o tych drugich: byli to przede wszystkim żołnierze rosyjskiego garnizonu, pochodzący ze znajdujących się wtedy pod zaborem rosyjskim ziem polskich. Należeli oni do najuboższych, a zarazem najliczniejszych parafian. Ksiądz von Christierson nie mówił po polsku, co było przyczyną wielu problemów na tle narodowościowym. Stało się więc konieczne, aby pozyskać do duszpasterstwa księży znających ten język.

 

W lipcu 1907 roku o. Dehon odbył pierwszą podróż do Finlandii. W drodze powrotnej zatrzymał się w Warszawie. Tym sposobem niewątpliwie był pierwszym sercaninem, który znalazł się na ziemi polskiej. Zaraz po powrocie do Brukseli o. Dehon wraz ze swoją radą podjął decyzję o powstaniu nowej fundacji w Finlandii. Do jej realizacji wybrano kilku Holendrów, licznych w Zgromadzeniu w owych czasach. Wśród nich znalazł się ks. Buckx, który władał wieloma językami, także częściowo polskim. Jego to o. Dehon wysłał do Polski z podwójną misją: pierwszą było opanować język polski, drugą – nawiązać kontakty z duchowieństwem w celach powołaniowych. Tym sposobem fundacja fińska stała się dla o. Dehona prawdziwą okazją do prowadzenia działalności powołaniowej na ziemiach polskich, także z myślą o przeszczepieniu Zgromadzenia. Aby sfinalizować swoje plany, spotkał się w Rzymie z ks. Nowakiem, biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. Dzięki jego pomocy z końcem listopada 1908 roku ks. Buckx znalazł się w parafii św. Katarzyny na Kazimierzu. W lutym roku następnego dołączył do niego drugi sercanin – ks. Henryk Meyerink. Po pewnym czasie obydwaj zamieszkali u ks. Mateusza Jeża przy ulicy Jabłonowskich.

Więcej na: ► https://profeto.pl/poczatki-zgromadzenia-ksiezy-sercanow-w-polsce

 

Philippe, L., Zgromadzenie Księży Sercanów – Narodzenie i rozwój

► http://www.dehonianadocs.org/dehoniana/DEH2019-09-IT

nr 71 – kontakty z Finlandią

 

Borst, A. 100 lat Sercanów w Finlandii

► http://www.dehonianadocs.org/dehoniana/DEH2008-07-IT

nr 17, 29 Księża jadący do Finlandii studiują język polski w Polsce.

 

Manzoni, G., Polska dzisiaj – rozmowa z Adrianem Borst

► http://www.dehonianadocs.org/dehoniana/DEH1988-12-IT

zob. nr 10-15 „Młoda prowincja”

 

Pizzighini, M., Rozmowa z kard. Nagym o Polsce

► http://www.dehonianadocs.org/dehoniana/DEH2004-08-IT

 

Bressanelli, V., Borst, A., Zmiany w czasie post-komunistycznym

► http://www.dehonianadocs.org/dehoniana/DEH1997-39-IT

O prowincji polskiej.

 

Slawinski, K., Polska

► http://www.dehonianadocs.org/dehoniana/DEH1991-53-IT

Trochę danych statystycznych z 1991

 

 

Wojtyla, K., Pochodzenie Księży Najświętszego Serca w epoce, która potrzebowała Sprawiedliwości i Miłości

► http://www.dehonianadocs.org/dehoniana/DEH1979-08-IT

Dehoniana wyd.pol. 12/1979, s. 101-107

 

Wojtyla, K., Wewnętrzny i zewnętrzny wymiar ewangelizacji

► http://www.dehonianadocs.org/dehoniana/DEH1979-09-IT

Dehoniana wyd.pol. 12/1979, s. 108-113

 

Wloch, A., Polska prowincja

► http://www.dehonianadocs.org/dehoniana/DEH1978-23-IT

 

Wizyta Generała w Polsce 1974 – wywiad

► http://www.dehonianadocs.org/dehoniana/DEH1974-24-IT

 

- Początki Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Polsce / Józef Furczoń SCJ.

- Klasztor w Stopnicy-Kątach Starych : historia i działalność / Jacek Szczygieł SCJ.

- Joanna Lubieniecka (oprac.): Na drogach życia. Kardynał Nagy w rozmowie z ks. Zbigniewem Morawcem SCJ. Kraków, Wydawnictwo Księży Sercanów, 2010

- ks. Gabriel Pisarek SCJ (red.): Uwierzyliśmy Miłości, 75 lat obecności Zgromadzenia Księży Sercanów w Polsce 1928-2003. Księga jubileuszowa, Wydawnictwo Księży Sercanów, 2004.

- List Papieża do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Polsce. 2.08.2003

► https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/sercaniepl_02082003.html

 

Sercańska Kronika Filmowa

 

zebrał ZKH SCJ