Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach zaprosiło na jesienne sympozjum naukowe „W służbie życiu i miłości”, które odbyło się 28 października 2021 roku w sercańskim Domus Mater (Kraków, ul. Saska 2C). Oprócz, że w sypozjum można było uczestniczyć fizycznie, była równocześnie możliwość odsłuchiwania go poprzez transmisję radia Profeto.

Już o godz. 9.00  sympozjum naukowe zostało rozpoczęte przywitaniem Rektora Seminarium ks. Leszka Poleszaka SCJ obecnego Prowincjała polskiej Prowincji Sercanów ks. Wiesława Święcha SCJ, prelegentów, przybyłych na sympozjum jak i wszystkich łączących się poprzez łącza radiowe. „Zapewnienie ochrony życia stale wpisuje się w misję Kościoła, który stoi na straży godności człowieka i jego niezbywalnych praw, do których należy pierwsze z nich prawo do życia” powiedział w słowach wstępu do odbywanego Seminarium naukowego. Kontynuując przytoczył słowa papieża Franciszek, który mobilizując wiernych z mocą podkreśla, że „kultura życia jest dziedzictwem, które chrześcijanie pragną dzielić ze wszystkimi. Każde ludzkie życie jedyne i niepowtarzalne stanowi niesbywalną wartość. To powinno być głoszone ciągle na nowo z odwagą w słowach i czynach”. Ks. Rektor odnosząc się do tego cytatu, zauważył: „wyzwanie to brzmi niezwykle aktualnie, zwłaszcza dzisiaj gdy możymy obserwować niezwykle silne i brutalne ataki na godność człowieka, pod pozorem wolności czy nowoczesności. Mamy świadomość, że nie możemy, jak podkreśla obecny Pontifex, obrony życia przedstawić jako kwestii religijnej. Religia, jak mówi Papież, nie z tym nic wspólnego, to sprawa ludzka. Ufam, że nasze Sympozjum naukowe, które mam zaszczyt otworzyć, pomoże nam zgłebić zagadnienie służby życiu i miłości, i jeszcze bardziej zmobilizować się do obrony tych wartości. Właściwe podejście do nich stanowi nie tylko o jakości naszego chrześcijaństwa, ale przede wszystkim o jakości naszego człowieczeństwa”.

 

Rozważając temat życia i miłości Sympozjum w swoich prelekcjach prowadzi nas od dotknięcia tego niebywałego tchnięcia Ducha życia, przez które Bóg stwarza człowieka i daje mu życie, gdyż On sam jest życiem i je miłuje, poprzez doświadczenie tego życia i przeżycia go w relacjach do drugiego człowieka, aż do odebrania życia i próby bycia władcą tego życia.

 

Tematem „Troszczysz się o wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia” (Mdr 11,26). Afirmacja ludzkiego życia na kartach Pisma Świętego – s. dr hab. Joanna Nowińska SM (UPJPII, Kraków) zbliża nas do poznania Boga afirmującego życie i dający go. „Szukajcie mnie a żyć będziecie” przekazuje Amos. To poszukiwanie Boga, czyli dobra skutkuje zapisaniem „w księdze życia”. Siostra Joanna poprzez przywołanie różnych fragmentów Pisma świętego w klarowny sposób pokazuje nam kwestię życia z Bogiem i Jego nastawienie do człowieka, które jest wierne, stałe i lojalne. Bóg idzie przed nami, by dawać życie i chronić je. Obecnie daje Siebie samego w Eucharystii jako gwarancję życia.

Zbliżenie się do Boga dawcy życia całkowicie inaczej będzie wyglądało na polach różnych filozofii i nauk empirycznych. Temat „Wyzwania antropologii chrześcijańskiej w dobie neuronauk” podjęty przez ks. dr Tomasza Maziarka (UPJPII, Tarnów) przybliża nam podejście do rozumienia życia przez nauki neurologiczne zajmujące się badaniami mózgu. Widzimy próby zredukowania tego co duchowe do stanów fizycznych, w których ten duchowy element jest niepotrzebny. Niekiedy widać, że w różnych dociekaniach i poszukiwaniach rzeczy, których się nie rozumie zastępuje się obecnością elementów duchowych lub ich brakiem.

Jak dogadać się w sprawie życia pokazuje nam ks. dr hab. Konrad Glombik, prof. UO (UO, Opole) w temacie „Problem konsensusu w sprawie prawa do życia”. Prelegent zauważa, że prawo do życia jest prawem podstawowym i to prawo powinno bronić wszystkich. Powinno ono stać na straży życia i go gwarantować.

Po przerwie zostały podjęte tematy bardzo praktyczne dotyczące życia. Pierwszym to „Małżeństwo w kryzysie: czy warto/trzeba je ratować za wszelką cenę? Refleksje nad problemami klientów pomocy społecznej” omówione przez dr Małgorzatę Słowik (AP, Słupsk) i mgr Mirosławę Pakur (Wspólnota Trudnych Małżeństw "Sychar", Gdańsk). W swoim wystąpieniu, również w części poprzez połączenie internetowe, prelegentki pokazały aspekty życia małżeńskiego jak i jego problemy.

W małżeństwie można się spotkać z niepłodnością. W tym zakresie dr n. med. Tomasz Kandzia (UŚ, Katowice) przedstawił temat „Naprotechnologia: szansa na potomstwo czy oszustwo?” ukazując możliwości naprotechnologii w zwalczaniu niepłodności.

Rozpoczynając od dania życia u kresu tego Sympozjum zbliżyliśmy się do tematu poruszającego jego zakończenie. Jak widzieliśmy prawo do życia tak możemy zobaczyć jak niektórzy odwołują się do prawa jego odebrania. Temat Eutanazja: zbrodnia czy cywilne prawo człowieka do wyboru śmierci?” został omówiony przez ks. prof. dr hab. Mieczysława Ozorowskiego (UKSW, Warszawa).

Jak podaje strona Seminarium „za kilka dni zarówno w Archiwum radia Profeto, jak również na naszej stronie internetowej będzie można odsłuchać nagrania wszystkich wygłoszonych prelekcji” ( https://seminarium.scj.pl/strony/sympozjum-naukowe--w-sluzbie-zyciu-i-milosci-; Nagrania wszystkich wystąpień można odsłuchać w Archiwum radia Profeto [słuchaj]). Mamy nadzieję, że posłużą one jeszcze bliższemu zapoznaniu się z tymi ważnymi tematami.

Na tym sympozjum naukowe zostało zakończone.

Zdjęcia na powyższej stronie Seminarium.

ZKH SCJ