Gratulujemy klerykom Ivanowi i Michałowi, którzy na ręce wikariusza prowincjalnego ks. Witolda Janusia SCJ odnowili swoje śluby zakonne.

Do tej uroczystej chwili przygotowywali się przez kilkudniowe rekolekcje, które poprowadził ks. Włodzimierz Płatek SCJ z Krakowa. W tym roku formuła kleryckich rekolekcji była otwarta, dlatego skorzystali z nich także współbracia kapłani i brat zakonny.

Wybrana na okoliczność odnowienia ślubów zakonnych Ewangelia przywołuje na pamięć spotkanie i dialog Jezusa z bogatym młodzieńcem, który pyta o dobro i życie wieczne. Jak poucza nas słowo Boże, w szczere poszukiwanie przez młodzieńca drogi doskonałości, wpisane jest opuszczenie wielu posiadłości, aby w ich miejsce mógł przyjąć dar Osoby Jezusa, przylgnąć do Niego i w Nim odnaleźć prawdziwe życie.

Naszym najmłodszym seminaryjnym stażem braciom życzymy ewangelicznej doskonałości i radości z wypowiedzianego Bogu "Amen".