Już podczas V Kapituły generalnej, która obradowała w Saint Quentin (Francja) w dniach 14-15 września 1899 r. została zatwierdzona decyzja o przeniesieniu kurii generalnej do Rzymu.

Ks. Dessons, prokurator generalny, poprosił w 1900 r. o to przeniesienie Kongregację Biskupów, jak to stwierdził w pierwszej księdze "Protokołów Prokury Generalnej" pod nr 45. Prośba ta została przedstawiona, ale niestety odrzucona, ponieważ Zgromadzenie nie miało nadal definitywnego zatwierdzenia.

W 1903 r. siedzibę kurii generalnej przeniesiono do Brukseli (Belgia), ze względu na trudną sytuację polityczną dla zakonów we Francji.

Kiedy w 1925 r. ojciec Dehon zmarł, ks. Philippe, jego następca jako przełożony generalny, chciał przenieść siedzibę kurii, ponieważ zawsze było to pragnieniem Fundatora. W liście okólnym z 31 lipca 1927 pisał: "W swoim ostatnim dzienniku nasz święty Założyciel zanotował, że Jego marzeniem jest widzieć swoje dzieło (Zgromadzenie, przyp. red.) pośród innych instytutów religijnych w Rzymie. Przeniesienie kurii generalnej do miasta papieży wydawała się Mu rzeczą trudną i wielkiej wagi, ress magni operis, którą pragnął pozostawić swoim następcom. Jego marzenie stało się dziś faktem." Oficjalne pozwolenie Kurii watykańskiej wydanno 14 października 1926 r., a w ostatnim dniu października Kuria generalna została oficjalnie przeniesiona z Brukseli do Rzymu, do nowo wybudowanego budynku przy Via Mazzini, gdzie poźniej stanął również kościół Chrystusa Króla (Cristo Re).

Na posiedzeniu rady generalnej 29 listopada 1926 r. zaproponowano opracowanie statutu dla nowego domu macierzystego w Rzymie, Ustalono główne punkty tego regulaminu. Według tych reguł przełożony generalny był równocześnie przełożonym lokalnym dla tej wspólnoty. Księża Gaspari i Bosio zostali wybrani na tym spotkani radnymi domu rzymskiego.

(Por. Egidio Driedonkx SCJ, Kalendarz historyczny SCJ. Agenda dehoniańska, Kraków 1993, s. 431-432)

Więcej informacji na stronie generalnej Zgromadzenia www.dehon.it

English

Italiano