Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z sercańskich szkół w Hiszpanii: Kolegium im. o. Leona Dehona z Novelda i Kolegium Serca Jezusowego z San Javier, wzięli udział w szkoleniu nt. mertody nauczania nazywanej "Wczesna stymulacja" (Estimulación Temprana).

Nauczyciele tych dwóch sercańskich placówek nauczania wczesnoszkolnego uczyli się nowych metod nauczania pod okiem psycholog, Nuria Sánchez Povedano, która wyjasniała m.in. zależności jakie zachodzą pomiędzy stymulacją, mózgiem a inteligencją, która to zależność jest bazą prawidłowego uczenia się. Kurs miał również wymiar praktyczny, który realizowano wg wskazań Glenn Doman. Był to bardzo interesujący dzień, który pozwolił nabyć nowe umiejętności, aby następnie móc je wprowadzań w pracy szkolnej, zawsze mając na uwadze dobro uczniów.

Więcej na stronie prowincji hiszpańskiej: www.scj.es