U sercanów w parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i świętej Barbary w Bełchatowie na osiedlu Dolnośląskim odbyło się wspólne kolędowanie.

Na zaproszenie prezydent iasta Bełchatów Marioli Czechowskiej i proboszcza ks. Floriana Grucy SCJ przybyli goście. Marta Wilk – wokalistka, artystka scen teatralnych i musicalowych, laureatka wielu festiwali m.in.: I Nagrody na Festiwalu Piosenki Francuskiej, Nagrody na Festiwalu im. Anny German, finalistka Festiwalu im. Agnieszki Osieckiej. Wokalowi Marty Wilk towarzyszył p. Marcin Janiszewski — pianista i akordeonista poruszający się z równą swobodą po obszarach muzyki klasycznej, co jazzowej i rozrywkowej, znakomity instrumentalista klawiszowy, aranżer i nauczyciel sztuki improwizacji. Koncert był cudownym doświadczeniem dla naszych uszu. Na zakończenie ks. Florian Gruca SCJ podziękował artystom za ich piękny występ. 

Fot. Anna Frysz