Komisja „Justicia et Pax” Polskiej Prowincji Księży Sercanów przypomina o IX Konferencji Generalnej Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie) w Rzymie w dniach 13-18 lutego 2022. Tematem przewodnim będzie zaangażowanie społeczne Księży Sercanów i wpływ Bożej miłości w społeczeństwie.

 

Choć fizyczne spotkanie rozpocznie się dopiero wieczorem 13 lutego 2022 r., proces refleksji rozpoczął się już jesienią 2021 roku. Ze względu na utrzymującą się niepewność związaną z podróżami międzynarodowymi, Zarząd Generalny zaprosił do przyjazdu do Rzymu tylko Przełożonych Prowincji, Regionów i Dystryktów zależnych od Przełożonego Generalnego. Jednak każdy sercanin może wziąć udział i oddać swój głos: przede wszystkim modlitewnie (indywidualny i wspólnotowy czas modlitwy; czytając Instrumentum laboris); podzielić się we wspólnocie niektórymi swoimi spostrzeżeniami oraz po refleksji, lekturze i rozmowie napisanie sprawozdania za pomocą strony internetowej Zgromadzenia (www.dehoniani.org) czy nagranie wideo dla głębszego uświadomienia o istnieniu inspirujących projektów społecznych, w które są zaangażowani Sercanie. To stworzy skarbiec pomysłów, dla dobra Zgromadzenia które Konferencja może wykorzystać. Wybrane projekty uczynić przedmiotem do dyskusji i refleksji podczas Konferencji.

Celem konferencji jest zaszczepienie w Sercanach i świeckich sercańskich pasję Ojca Dehona do sprawiedliwości społecznej i promowanie odnowy zakorzenionej w kontemplacji miłości Najświętszego Serca, a także odkrycie tożsamości sercańskiej w społecznym zaangażowaniu, przekazywanie sercańskiego dziedzictwa i bycie źródłem inspiracji dla nowych pokoleń Sercanów oraz świeckich, aby poświęcili się zaangażowaniu społecznemu.

To rzymskie spotkanie staje się okazją do odpowiedzenia sobie samemu i wymianą opinii w następujących kwestiach: jak działania społeczne wpływają na poczucie „bycia bardziej” sercaninem; jakie są motywy, z powodu których współczesne doświadczenie Ojca Dehona inspiruje konkretne zaangażowanie społeczne w trosce o najbardziej bezbronnych i w zaradzaniu brakom duszpasterskim Kościoła naszych czasów (por. Konst. 5); w jaki sposób można „explicite” połączyć „życie zakonne i apostolskie z wynagradzającą oblacją Chrystusa składaną Ojcu za ludzi” (por. Konst. 6) czy też jakie są  trzy najbardziej palące potrzeby społeczne w poszczególnych rejonach i które z nich wymagają większego zaangażowania i odpowiedzi Sercanów, a także jakie są pomysły, którymi warto się podzielić, aby zachęcić i animować programy formacji Sercanów i świeckich w apostolacie społecznym.

Wszystkim tym próbom odnalezienia rozwiazań w poszczególnych kwestiach będzie przyświecać postawa Założyciela, Ojca Dehona, który już jako młody kapłan był poruszony wyzwaniami społecznymi i próbował znaleźć sprawiedliwe rozwiązania. Był wrażliwy na najpilniejsze potrzeby ludzi i kontekst społeczny swoich czasów. Zaangażowanie społeczne Ojca Dehona było wynikiem głębokiej lektury Ewangelii w świetle osoby Chrystusa, Jego otwartego Serca – szeroko otwartego okna, przez które ujrzał miłość i miłosierdzie, jakimi Bóg darzył całą ludzkość, a zwłaszcza biednych i potrzebujących. Dla Ojca Dehona Królestwo Boże, Królestwo Serca Jezusowego, w duszach i społecznościach, musi się urzeczywistniać przez konkretną miłość i miłosierdzie. Hasłem akcji społecznej naszego Założyciela, inspirowanej przez papieża Leona XIII, było: „Wyjdź z zakrystii. Idź do ludzi ”(Perroux, 19 i Manzoni, 369).

 


 

Cele IX Konferencji Generalnej

Cel 1: Zaszczepić w sercanach i świeckich sercańskich pasję Ojca Dehona do sprawiedliwości

społecznej i promować odnowę zakorzenioną w kontemplacji miłości Najświętszego Serca.

Cel 2: Odkryć naszą tożsamość sercańską w społecznym zaangażowaniu.

Cel 3: Przekazywać nasze dziedzictwo i być źródłem inspiracji dla nowych pokoleń sercanów i

świeckich, aby poświęcili się zaangażowaniu społecznemu.

 

Logo IX Konferencji generalnej

• U podstawy logo znajduje się OTWARTA BIBLIA, która symbolizuje Słowo Boże. Ono jest fundamentem naszego życia duchowego i ważnym aspektem naszej Konferencji generalnej. Z tego źródła Ojciec Dehon czerpał miłość Bożą. Z rozważania Pisma św. sercanie nadal czerpią siłę do realizowania swej misji adoracji i wynagrodzenia, szczególnie pośród najbardziej bezbronnych.

• W PŁOMIENACH MIŁOŚCI widzimy miłość, która pochodzi ze Słowa Bożego. Jest to światło Ewangelii, które rozpaliło Ojca Dehona i dzisiaj nadal rozpala każdego z nas. Ukazują działanie Bożej miłości w naszym społeczeństwie.

• Symbol OMEGA wskazuje na horyzont eschatologiczny, ale także na nadejście Królestwa, dla którego Ojciec Dehon poświecił swoje życie, a co dzisiejsi sercanie kontynuują poprzez misję adoracji i wynagrodzenia. Omega to także symbol pełni.

• KRZYŻ SCJ w sercu logo chce pokazać, że łączy nas aspekt, który nas jednoczy we wspólnotę: Sint Unum w Sercu Boga.

• TRZY PUNKTY na płomieniach symbolizują tajemnicę Trójcy Świętej.

• ZIELONY KOLOR łuku omega wyraża nadzieję, a odnosi się do natury i naszego wspólnego domu, o który musimy dbać w ramach naszego społecznego zaangażowania.

• KRĄG symbolizuje Eucharystię, która jest źródłem i szczytem naszej wiary.

 

Modlitwa w intencji IX Konferencji generalnej

Ojcze miłości i dobroci,

który ofiarujesz nam Serce Twojego Syna

jako źródło miłości i wynagrodzenia,

zawierzamy się Tobie

jako słudzy miłosierdzia i pojednania.

Niech Twój Duch prowadzi nas,

abyśmy wierni charyzmatowi Ojca Dehona

odpowiedzieli na powołanie „pójścia do ludu”

poprzez nasze zaangażowanie i nasze świadectwo.

Błogosław IX. Konferencję generalną,

abyśmy uważni na głosy, tęsknoty i nadzieje Twojego ludu,

mogli być promotorami budowania

świata bardziej sprawiedliwego, braterskiego i solidarnego.

Amen.