Zapraszamy do zapoznania się z wynikami i  PRZESŁANIEM KOŃCOWYM sercańskiego Seminarium "Sint Unum  - wyzwania i perspektywy dzisiaj", na którym od 11 do 19 lipca spotykali się On Line sercańscy teolodzy.


Na ten miesiąc, lipiec 2020 r zaplanowano ważne sercańskie spotkanie teologiczne. To trzyletnie seminarium teologiczne, które zgodnie z pierwotnymi planami miało odbyć się w Yaoundé w Kamerunie w dniach 12-17 lipca. Z powodu pandemii koronawirusa seminarium nie odbędzie się na miejscu, ale jego praca odbędzie się zdalnie, z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji online.

Przygotowanie i realizacja trzyletniego seminarium wchodzi w zakres zadań Sercańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej i Kontynentalnych Komisji teologicznych. Zbliżając się do (rozpoczynając) seminarium teologicznego 2020, wydaje się, że jest to właściwy moment, aby przypomnieć sobie historię powstania i działania tej „sieci sercańskiej refleksji teologicznej” w ostatnich latach.

 

Sercańska Międzynarodowa Komisja Teologiczna (CTID) została utworzona w 2014 r. Zgodnie ze statutem Komisja jest w służbie generalnego rządu Zgromadzenia SCJ, który jest odpowiedzialny za utrzymanie i rozwóju dziedzictwa charyzmatycznego, oferując swój wkład w refleksję i badania naukowe. W ten sposób CTID współpracuje z władzami generalnymi, aby promować refleksję teologiczną i pogłębiać charyzmat dehoniański/sercański we współczesnym kontekście. Komisja promuje również badania i refleksję teologiczną Zgromadzenia, dzieląc się rezultatami z Kontynentalnymi Komisjami Teologicznymi. Wreszcie, Komisja współpracuje z Centrum Studiów Sercańskich (CSD), pełniąc rolę komitetu teologicznego tego ośrodka.

Zwykle CTID spotyka się raz w roku w centrali CSD w Rzymie. Coroczne spotkania stanowią ważną okazję do wymiany doświadczeń i refleksji na temat bieżących prac podejmowanych przez ich członków. Mogą również stać się platformą roboczą do oceny i poprawy stanu intelektualnego apostolstwa i studiów w Zgromadzeniu.

 

Coroczne spotkanie jest dogodnym momentem na określenie i pierwsze podejście do proponowanych tematów by dokonać pewnego opracowanie teologiczne. Kwestie te są podnoszone przez zarząd generalny lub przez samych członków Komisji. W ostatnich latach proponowanymi tematami były na przykład: miłosierdzie społeczne, społeczny aspekt charyzmatu dehoniańskiego, Najświętsze Serce jako temat teologiczny, koncepcja czystej miłości w rozumieniu Dehona, sercańskie Sint unum, temat synodalności. Stałym punktem każdego dorocznego spotkania jest dzielenie się postępami prac różnych komisji kontynentalnych.

Rozwój i promocja refleksji teologicznej na poziomie kontynentalnym zostały w rzeczywistości powierzone sercańskim kontynentalnym komisjom teologicznym. Każda z tych komisji ma swoją własną historię, różniącą się ich utworzeniem i wykonaną pracą.

Chociaż teolodzy różnych sercańskich struktur w Ameryce Południowej spotykali się regularnie, kontynentalną komisję teologiczną utworzono formalnie dopiero w 2015 r. Komisja opracowała skuteczną metodę pracy poprzez częste sesje online oraz doroczne spotkania. Wśród tematów roboczych pojawiły się: miłosierdzie społeczne, nabożeństwo, inkulturacja, teologia ludu, Sint unum w perspektywie społecznej.

 

Statut CTDEU został zatwierdzony w marcu 2016 r. Podczas spotkania przełożonych, europejskich jednostek SCJ w Clairefontaine. Komisja zbiera się raz lub dwa razy w roku, zwykle w Rzymie. Wśród tematów roboczych, które zajmowały komisję w ostatnich latach, mamy: miłosierdzie, apokaliptyczność, nabożeństwa. Zaproponowano i zaczęto opracowywać także Słownik sercański. Jest to zaktualizowane słownictwo sercańskie, które może stać się narzędziem pomocy w obszarze formacyjnym Zgromadzenia i utrwaleniu duchowości dehoniańskiej.

We wrześniu 2015 r. po raz pierwszy spotkała się Dehoniańska Komisja Teologiczna Afryki (CTDAF). Komisja zbiera się raz w roku. Do tej pory miejscem spotkań były: Kongo, Kamerun, Madagaskar, Republika Południowej Afryki. Tematy pracy obejmują: pojednanie społeczne i zadośćuczynienie, migrację i dialog, inkulturację i popularne nabożeństwa.

W październiku 2016 r. Podczas spotkania rad północnoamerykańskich w Scarborough (Ontario) postanowiono utworzyć Sercańską Komisję Tologiczną Ameryki Północnej (CTDAN). Prowincja USA i Region CAN delegowały po 2 członków, tworząc w ten sposób komisję złożoną z 4 członków. Spotkania organizowane są raz lub dwa razy w roku w Kanadzie lub Stanach Zjednoczonych. W swojej pracy w ciągu ostatnich trzech lat komisja skoncentrowała się między innymi na badaniu „pure amour” [czystej miłości] w myśli Dehona, na refleksji nad Najświętszym Sercem jako symbolem objawionej transcendencji i możliwościami różnych jego zastosowań w dziedzinach zaangażowania społecznego Dehona.

Wreszcie, 1 grudnia 2016 r., podczas spotkania w Rzymie, główni przełożeni Azji postanowili utworzyć Sercańską Komisję Teologiczną Azji (CTDAS). W swojej pracy w tych latach komisja koncentrowała się na różnych zagadnieniach, takich jak: Serce Jezusa otwarte na rannych, ekologia encykliki Laudato si’, Pojednanie i dialog w Azji. Komisja zastanowiła się także nad potrzebami sektora edukacji sercańskiej na kontynencie azjatyckim oraz na temat Sint unum w kontekście wyzwań ekologicznych w Azji.

 

W ostatnich latach prace wykonane w ramach „Sercańskiej sieci refleksji teologicznej” zmaterializowały się w różnych publikacjach, i zorganizowanych spotkaniach i seminariach. Propozycje dotyczące przyszłego rozwoju koncentrują się na kontynuacji prac komisji teologicznych i współpracy między sercańskimi ośrodkami uniwersyteckimi. Niedawne spotkanie przedstawicieli sercańskich Uniwersytetów, które odbyło się w Rzymie w lutym 2020 r., jest dobrym znakiem tej dynamiki. Pozostaje zatem nadzieja, że przyszłość będzie momentem postępu prac prowadzonych w kontekście sercańskiej refleksji teologicznej, która stanowi posługę tak drogą księdzu Leonowi Dehon: służbę prawdzie.

 

Artur Sanecki, scj

za dehoniani.org