Kończący się rok akademicki przynosi również pewne zmiany w Wyższym Seminarium Misyjnym w Stadnikach. Alumni rozpoczynają zasłużone wakacje po roku wytężonej pracy. Również nowy Rektor ks. dr Dariusz Salamon SCJ od wyznania wiary rozpoczyna swoją pracę w tym Seminarium.

Przed samą Mszą świętą miała miejsce konferencja profesorska.

Na początku rozpoczętej Eucharystii odchodzący Rektor przywitał przybyłych jak i nowego Rektora, który jej przewodniczył słowami:

„Rozpoczyna się nasze dziękczynienie Panu Bogu za kończący się rok akademicki i za dar miłości którego nam udzielił. Wraz z Maryją uwielbiajmy Najśw. Serce Jezusa za Jego obecność w Eucharystii, w której nas umacnia i uczy wpatrywania się w Ojca. Witam na tej uroczystości przełożonego prowincjalnego ks. Sławomira Knopika SCJ oraz nowego Rektora Seminarium i przełożonego wspólnoty ks. Dariusza Salamona SCJ, który dziś złoży swoje wyznanie wiary. Witam ks. Dziekana dekanatu dobczyckiego oraz wszystkich przybyłych kapłanów diecezjalnych, zakonnych oraz współbraci. Witam przedstawicieli władz a także szkolnictwa w osobach państwa dyrektorów, za których obecność serdecznie dziękujemy. Witam wszystkich wykładowców, wszystkich drogich gości i całą wspólnotę seminaryjną. Prośmy Maryję, by wypraszała błogosławieństwo Boże dla nowego księdza Rektora i wspólnoty seminaryjnej oraz o dar nowych powołań”.

Słowo Boże wygłosił ks. Prowincjał zwracając uwagę na pewne prawidłowości w naszym życiu. Fazy, które cyklicznie się powtarzają. Coś się zaczyna i coś się kończy. Coś się zmienia. Tak jest z rokiem akademickim. Podobnie jest z życiem zakonnym, które ma swój początek i poprzez podejmowane decyzje z tego co było tymczasowe staje się stałym i wieczystym. Tak jest również z różnymi powierzanymi urzędami. Może jako zakonnicy jesteśmy przyzwyczajeni do tej prawidłowości, by coś zaczynać i coś kończyć. Na przykład tych zmian, ks. Prowincjał przywołał odczytaną dziś Ewangelię o zgubieniu Jezusa przez Maryję i Józefa, i późniejszym Jego odnalezieniu w Świątyni pośród uczonych, działającego w sprawach Ojca. Bardzo często może gubimy Jezusa i szukamy go, trwając często w błędzie tam, gdzie go nie ma. Wtedy rodzi się potrzeba, by wrócić do początku tak jak Święci Rodzice wracają do Świątyni. Kaznodzieja podkreślił, że warto zadać sobie dziś pytanie, czy my dziś jesteśmy w tym co należy do naszego Ojca. Co w naszym życiu należy do Ojca? Czy przypadkowo nie przedkładamy pobocznych, interesujących nas spraw ponad te, które są nam powierzone przez Ojca? By każdy widział, że spełniamy wolę Ojca poprzez bijący od nas blask. Dlatego potrzebujemy wrócić do Świątyni tam, gdzie powinniśmy być. Podsumowując powiedział, że by znaleźć drogę i swoje sercańskie powołanie musimy znaleźć pokój serca, by pójść za tak znanymi nam wezwaniami: Ecce Venio, Ecce Ancilla do tego w czym i gdzie na potrzebuje.

Następnie ks. Dariusz Salamon złożył wyznanie wiary, które podpisał na ołtarzu. Swoim podpisem tę nową drogę przypieczętował ks. Prowincjał.

Na końcu Mszy świętej ks. Prowincjał zwrócił swoje podziękowania do ustępującego Rektora ks. Leszka Poleszaka SCJ dziękując za wielkie zaangażowanie w dzieło wychowania. Podziękował również całej wspólnocie seminaryjnej, pracownikom świeckim, alumnom, przyjaciołom Seminarium w tym księżom z Dekanatu. Szczególne słowa podziękowania zostały skierowane do Dyrektorów szkoły, gdzie alumni mogą zdobywać doświadczenie. W końcowym podziękowaniu został ujęty nowy Rektor Seminarium za przyjęcie tego odpowiedzialnego urzędu.

Po końcowych słowach wypowiedzianych na zakończenie tej uroczystości przez ks. Dariusza Salamona SCJ nowego Rektora Wyższego Seminarium Misyjnego w Stadnikach zebrani udali się na wspólny posiłek i rekreację.

ks. Zdzisław K. Huber SCJ