W czwartek 24 marca 2022 r. w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych odbyło się posiedzenie II szczególnego Kongresu Konsultorów Teologicznych poświęconego Causa super virtutibus ac fama sanctitatis ks. André Léona Prévota (1840-1913).

 

W czwartek 24 marca 2022 r. czas pierwszych nieszporów Uroczystości Zwiastowania Pańskiego i wspomnienie chrztu Założyciela Zgromadzenia Księży Sercanów. Tego dnia Konsultorzy teologiczni Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wyrazili pozytywną opinię na temat odpowiedzi na ogólny postulat Zgromadzenia dotyczący Relatio et Vota I Kongresu Konsultorów teologicznych, która odbyła się 24 lutego 2015 r. Odpowiedź została opracowana w roku 2020 i przedstawiona 8 maja 2021 r. do przestudiowania w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

 

Badając Sprawę, Konsultorzy Teologiczni wypowiadali się na temat heroicznego praktykowania cnót chrześcijańskich i reputacji świętości Sługi Bożego, księdza André Prévota.

 

Po Sesji Konsultorów Teologicznych Positio Sługi  Bożego, księdza André Prévota, może kontynuować kanoniczny proces fazy rzymskiej ku czci: to znaczy, Sesji Kongregacji Kardynałów i Biskupów. Sprawa księdza André Prévota trwa więc nadal.

 

Można powiedzieć, że miłość do Boga i bliźniego inspirowała całe jego życie i wszystkie jego cnoty.

 

Miłość do Boga

Wiara i nadzieja stworzyły w nim "klimat miłości", który przekłada się na wielką miłość do Boga, wierność Mu, poszukiwanie świętości życia i jego promocję zwłaszcza wśród kapłanów i dusz konsekrowanych.

 

Miłosierdzie dla bliźniego

Świadomy konieczności przezwyciężenia wielu oporów ze względu na swój temperament, stopniowo nauczył się zawsze wkładać "miarę miłości" we wszystko, co mówił i robił stawiając zawsze na pierwszym miejscu dobro i stanowczość, ale także poczucie właściwego zrozumienia. W swojej posłudze kapłańskiej wykazywał wielką i żarliwą gorliwość. We wspólnocie, z braćmi powierzonymi jego opiece, był kochający, uważny, pomocny i bardzo wyrozumiały, zawsze okazując współczucie i bliskość.

 

Zwracamy się do Boga miłosierdzia z Jego modlitwą, umiłowaną przez tak wielu Sercanów, która jest wzorem nieustannej miłości i pięknym podsumowaniem tego, jak autentyczny uczeń Najświętszego Serca musi żyć swoją miłością: «Miłość  nie zna miary».

 

Od czasu do czasu powiem sobie:

nie wolno ci ograniczać swojej miłości.

Kiedy miłość własna powie mi:

broń swoich praw, odpowiem:

nie możesz ograniczać swojej miłości.

Jeśli lenistwo mówi: potrzebujesz odpoczynku, odpowiem:

nie możesz ograniczać swojej miłości.

Jeśli mądrość świata każe mi nie przebaczać

Aby nie utracić własnej wartości, odpowiem:

Nie możesz ograniczać swojej miłości.

Jeśli będę zakłopotany, spięty, zmęczony, powiem sobie:

Odwagi! Nie możesz ograniczać swojej miłości.

Wtedy z mojej strony, kiedy będę potrzebował pomocy, rady,

korekty, pocieszenia, a może przebaczenia, wsparcia

dla ciała, dla duszy, dla siebie lub moich braci/sióstr,

wtedy zwrócę się do Jezusa i powiem:

„Dobry Mistrzu, obiecałeś użyć tej samej miary: i

Ty nie możesz ograniczać swojej miłości”. Amen.

 

Zapraszamy do dalszego poznawania życia naszego Sługi Bożego, cenionego współpracownika Ojca Dehona, a przede wszystkim do modlitwy do Serca Jezusa o jego wstawiennictwo:

 

Boskie Serce Jezusa wielbimy Cię i kochamy

jako źródło wszelkiej łaski i świętości.

Tam, gdzie tkwi promień Twojej miłości,

kwitną najpiękniejsze cnoty.

W ten sposób kochałeś ojca André Prévota.

Wprowadzając go w tajemnice Twojego przebitego Serca,

dałeś mu pokorę, ducha ofiary

i synowską czułość dla Najświętszej Maryi Panny.

Przede wszystkim rozpaliłeś jego serce boską miłością

i sprawiłeś, że biło w rytm miłości, która przewyższa wszelką miarę.

Dlatego prosimy Cię, Boskie Serce Jezusa, abyś

wysławiała Twą wierną Sługę i budziła w nas tęsknotę za świętością.

Prowadź nas trudnymi drogami cnoty,

zwłaszcza pokory i umartwienia,

i za jego wstawiennictwem

udziel nam i naszym bliskim daru pokoju,

łaski, o którą Cię prosimy...

i ostatecznej wytrwałości w Twoim Sercu.

Amen

za: dehoniani.org

Tłum.: ZKH SCJ