Uroczystego wprowadzenia w urząd proboszcza dokonał podczas Mszy św. 13 września br. ordynariusz diecezji Soissons – bp Renauld de Dinechin, który przyjął od ks. Wawro wyznanie wiary. Wokół ołtarza kościoła św. Marcina, zbudowanego dzięki staraniom o. Dehona i w którym znajduje się jego grób, stanęli sercanie wraz z nowym przełożonym prowincji Eurofrankofońskiej - ks. Josephem Fameréem SCJ. Swego nowego proboszcza przywitali i modlili się w jego intencji liczni parafianie.

    W swym wystąpieniu biskup nawiązał do głównych obowiązków proboszcza, jakie wynikają z prawa Kościoła, m.in. troska o prawowierność nauczania prawd wiary i nauki Magisterium Kościoła, sprawowanie Eucharystii, udzielanie sakramentów świętych i opiekę nad potrzebującymi pomocy, co – jak podkreślił – obecne jest w charyzmacie Zgromadzenia od początku jego powstania.

     To właśnie w Saint Quentin, mieście przemysłowym, o. Leon Dehon został wikariuszem i dał się poznać jako osoba wrażliwa na problemy robotników i ubogich, a dla młodzieży założył dom opieki. Tutaj, dzięki życzliwości biskupa Thibauder otworzył Kolegium św. Jana dla młodzieży i kandydatów do nowego instytut zakonnego, które nazwał Zgromadzeniem Oblatów Najśw. Serca Jezusowego. To wreszcie w tym mieście samotnie rozpoczął nowicjat, który zakończył pierwszą profesją 28 czerwca 1878 r., a to wydarzenie uznawane jest za narodziny Zgromadzenia. I chociaż zmarł w Brukseli, został pochowany najpierw na cmentarzu Saint Jean w Saint Quentin, a w 1963 r. spoczął w grobowcu kościoła św. Marcina.

     Pracujący w Saint Quentin sercanie cieszą się, że mogą nadal służyć diecezji Soissons dzięki obecności wspólnoty zakonnej zaangażowanej w duszpasterstwo parafialne i pracę społeczną. Nadal zajmują się duszpasterstwem ludzi pracy i wspierają ubogich. Ostatnio nabyli budynek starej plebanii, który dzięki współpracy ze stowarzyszeniem „Habitat et Humanisme” ma być miejscem przyjmowania bezdomnych.

     - Nie spodziewałem się tej propozycji, ale drogi Pana są nieprzewidziane. Dotychczasowy proboszcz, który pracował tutaj 22 lata i pochodził z prowincji hiszpańskiej został mianowany ogólnokrajowym duszpasterzem katolickiej młodzieży pracującej we Francji, i trzeba było szybko znaleźć jego następcę – opowiada ks. Wawro, który we Francji pracuje od wielu lat, a wcześniej przez ponad 20 lat był misjonarzem w Kongo i Kamerunie.

     - Czeka mnie dużo pracy. Obszar jest wielki, bowiem parafia należy do największych w diecezji i jest jedną z najbardziej robotniczych, ponieważ obejmuje trzy dawne parafie robotnicze: św. Marcina, św. Jana i Jana XXIII, a także byłe parafie Fayet, Gricourt, Francilly i Holnon. Na razie odkrywam nową rzeczywistość – podsumowuje sercanin, który w historii parafii jest pierwszym proboszczem pochodzącym z Polski.

 

                                                                                                            Ks. Andrzej Sawulski SCJ

 

za: EcceNewsCor KS. STANISŁAW WAWRO SCJ PROBOSZCZEM W SAINT QUENTIN

 

Zapraszamy do zapoznania się z historią parafii św. Marcina, obecnie Saint Quentin en Vermandois w Saint Quentin napisanej przez tego samego autora ks. Andrzeja Sawulskiego SCJ

http://sercanie.pl/strony/parafia-sw--marcina---saint-quentin

za: EcceNewsCor KS. STANISŁAW WAWRO SCJ PROBOSZCZEM W SAINT QUENTIN