Litania Serca, nowa pozycja książkowa proponowana nam do zbliżenia się do Najświętszego Serca Jezusowego. Napisana przez księdza Franciszka Wielguta SCJ, ojca duchownego w naszym sercańskim Seminarium Misyjnym. Jak sam autor mówi, powstała ona z potrzeby serca. Ciekawe jak historia zamyka swoje koło. Litania, która powstała w czasie jednej epidemii dla szukania ratunku, staje się obiektem refleksji i rozważania dla osoby w izolacji z powodu innej pandemii kilka wieków później.

„Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa zrodziła się z potrzeby błagania Go o pomoc w pilnej potrzebie. Przy okazji wezwania do tej litanii nabierały coraz bardziej treści teologicznych, by pokazać głębię tajemnicy Serca Boga”. 33 wezwania, które składają się na tę litanię chcą nam dać lepsze zrozumienie Serca Jezusa, które pała do nas niezmierną Miłością. W zaprezentowanych rozważaniach na temat poszczególnych wezwań tej litanii jak puzzle układają się przemyślenia autora i innych osób, świętych, filozofów i poetów, w medytacje na temat wezwań do Serca Jezusowego.

Czym jest to Serce, które medytuje autor? Przede wszystkim Sercem Boga, który nas miłuje bez granic i jest ciągle dla nas otwarte. Ciekawym jest zwrócenie uwagi na biblijne rozumienie serca. „Zupełnie inaczej wygląda prawda biblijna na temat serca. W języku hebrajskim „serce” to samo wnętrze człowieka, szeroko pojęte. Ono zawiera uczucia, ale oprócz nich skupia w sobie wspomnienia, myśli, zamiary i decyzje. Jest to centrum każdego z nas. Serce w Biblii oznacza po prostu całą osobę”. To rozumienie serca wcale nie jest dalekie od ciągle na nowo odkrywanej funkcji fizycznej naszego serca. Intuicyjnie wyczuwają to filozofowie, jak np. przytaczany przez ks. Wielguta Blaise Pascal który zauważył, że „Serce ma swój porządek, rozum ma swój, płynący z zasad i dowodów; serce ma inny”. Wyczuwamy to sami, gdy skonfrontujemy nasze uczucia z wyrachowaniem: „Serce podpowiada jedno, a rozum drugie” podpowie nam mądrość ludowa. Jak się okazuje, i rozumienie biblijne, wyczucie filozofów i mądrość ludowa są zgodne ze stanowiskiem naukowców. Serce czuje i rozumie. Komórki nerwowe będące częścią serca, tworzą mózg, który pamięta przechowując różne przeżycia i doświadczenia. Dlatego zauważono, że niekiedy osoby po transplantacji serca mają wspomnienia innej osoby, zmieniają swoje nawyki, zmienia się ich osobowość. Ciekawym może być tutaj zachęta Boga zawarta w księdze Ezechiela: "I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała" (Ez 36,26). Do naszej własnej przemiany wystarczy zaakceptować Serce, które nam daje Bóg z całymi pokładami Jego Miłości.

Warto wziąć do ręki tę książkę, szczególnie w miesiącu czerwcu, w którym zbliżamy się do dającego się nam Serca Jezusa. Ciekawe, krótkie medytacje mogą pomóc nam zbliżyć się do otwartego dla nas Serca Boga.

ZKH SCJ

 

Książka jest dostępna w naszym sercańskim ► Wydawnictwie Dehon

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa przypomina mi wędrówkę po górskich szlakach, które prowadząc na szczyt czy w urokliwy górski zakątek, pozwalają stopniowo odkrywać piękno przyrody, odsłaniają coraz to nowe widoki na świat, wprowadzają w miejsca dotąd nieodkryte lub znane tylko ze zdjęć i opowiadań wytrawnych turystów. Niezwykłe w takiej wędrówce jest również to, że z każdym kolejnym krokiem rozbudza się w nas coraz większy zachwyt i podziw dla piękna, które ujawnia się w górskim krajobrazie, nawet jeśli te same miejsca odwiedza się ponownie. W podobny sposób Litania Serca wyprowadza w przestrzeń, która pozwala zachwycić się pięknem wewnętrznym Boga, Jego miłującym Sercem.