W Stadnikach, 6 maja 2021, udało się zorganizować w sposób hybrydowy sympozjum naukowe zatytułowane "Maryja w teologii i sztuce chrześcijańskiej". Część prelegentów i uczestników tego sympozjum zgromadziła się w auli Seminarium Misyjnego Księży Sercanów. Niektórzy prelegenci i zainteresowani łączyli się za pomocą łączy internetowych za pomocą platformy Zoom. Całość animował prefekt studiów ks. Adam Pastorczyk SCJ. Prelekcje zostały wygłoszone w dwóch blokach. Pierwsze trzy przed przerwą na kawę i następne po tej przerwie. Uczestnicy Sympozjum, tak z sali jak i łączący się internetowo, mieli okazję zadawać pytania co zostało pomyślnie wykorzystane. Wywiązywała się merytoryczna dyskusja, którą czasowo kontrolował prowadzący Sympozjum. (ZKH SCJ)

W czasie sympozjum swoje prelekcje wygłosili:

ks. dr hab. Marcin Rafał Wysocki, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski) (Figura Maryi w przepowiadaniu Słowa Bożego w Tradycji Ojców Kościoła)

ks. dr hab. Marek Gilski (Uniwersytet Jana Pawła II) (Wyzwania mariologii XXI wieku)

dr Danuta Piekarz (Uniwersytet Jagielloński) (Mariologiczno-eklezjologiczna interpretacja obrazu niewiasty z Ap 12)

ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, prof. UO (Uniwersytet Opolski) (Maryja w ikonografii chrześcijańskiego Wschodu)

dr hab. Renata Borowiecka (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie) (Sekwencja „Stabat Mater” we włoskich interpretacjach muzycznych doby XVIII wieku)

dr hab. Beata Bolesławska-Lewandowska (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk) („Łzy lejąca” w arcydziełach muzyki polskiej XX wieku)

ks. mgr lic. Lucjan Bartkowiak CR (Atelier Sztuki Sakralnej Aletti.pl) (Wątki maryjne mozaik Centro Aletti w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie)

 

Wszystkie wygłoszone referaty naukowe można znaleźć w ► Archiwum Radia Profeto.

Dodatkowe zdjęcia można znaleźć na stronie  Seminarium.