„Miejcie zawsze pod ręką płaszcz miłosierdzia, aby ogrzać nim wszystkich, którzy zwracają się do was po przebaczenie; pocieszajcie smutnych i samotnych” – te słowa Papież skierował do uczestników III Światowego Spotkania Misjonarzy Miłosierdzia. Franciszek zaznaczył, że znaleźli oni swoje miejsce w nowej Konstytucji apostolskiej, ponieważ są uprzywilejowanym narzędziem Kościoła i mają stałe miejsce w jego strukturze. 

Jako inspirację dla posługi misjonarzy miłosierdzia Ojciec Święty wskazał postać biblijnej Rut, Moabitki, która choć pochodziła z obcej ziemi, weszła do historii zbawienia. Była prababką króla Dawida (Rt 4, 18-22), a Ewangelia św. Mateusza wymienia ją pośród przodków Jezusa (por. 1, 5). Franciszek zaznaczył, że Rut nie była córką narodu wybranego, pozostała Moabitką, ale jej wierność i wielkoduszność pozwoliły jej wejść ze wszystkimi prawami do ludu Izraela.

To pokazuje, że Bóg nigdy nie opuszcza tych, którzy mu się powierzają. Wychodzi im naprzeciw z miłością, która przewyższa wszelkie pragnienia. Rut udziela szczególnej lekcji miłosierdzia w relacji do swojej teściowej Noemi, której nie pozostawia samej. Dzieli się z nią swoją wiarą oraz przynależnością do nowego ludu. Miłosierdzie objawia się szczególnie we współczuciu i dzieleniu się z innymi. Postać Rut jest ikoną tego, jak możemy przezwyciężyć wiele form wykluczenia i marginalizacji. Krótka księga opowiadająca o cudzoziemce ukazuje wielką ufność w Bożą miłość, która dociera do wszystkich. Podkreśla, że Bóg zna wewnętrzne piękno ludzi wyrażające się w ich wierności, lojalności, wielkoduszności i nadziei, które mieszkają w ich sercach.

„Poprzez tę postać my również jesteśmy zaproszeni do uchwycenia obecności Boga w życiu ludzi. Droga, którą podejmuje Rut jest często żmudna, czasem pełna smutku, ale Bóg wyrusza w nią, aby objawić swoją miłość. To do nas należy udzielanie głosu Bogu: my misjonarze miłosierdzia udzielamy głosu Bogu i ukazujemy oblicze Jego miłosierdzia. Osoba, która spotyka któregoś z was, powinna się zmienić, powinna zmienić uczucia, sposób myślenia o Bogu. «Teraz po spotkaniu z tym misjonarzem, zrozumiałem, kim jest Bóg». Nigdy nie zapominajmy, że Bóg nie działa w codziennym życiu ludzi poprzez spektakularne czyny, ale w sposób cichy, dyskretny, prosty, aby objawić się poprzez ludzi, którzy stają się sakramentem Jego obecności. Jesteście sakramentem obecności Boga. Proszę was, trzymajcie z dala od siebie wszelkie formy osądzania i zawsze zachowujcie pragnienie zrozumienia osoby, która stoi przed wami – podkreślił Papież. – Nigdy nie zatrzymujcie się na jednym szczególe, ale patrzcie na całe życie osoby. Bóg nie zatrzymuje się na pozorach i gdyby miał sądzić tylko na podstawie grzechów, prawdopodobnie nikt nie zostałby zbawiony! W ten sposób nie wyraża się miłosierdzie. Ono potrafi zajrzeć w serce człowieka, gdzie ukryte jest pragnienie, tęsknota za powrotem do Ojca i do domu.“

Krzysztof Ołdakowski SJ / vaticannews.va

za: https://nowaewangelizacja.org/papiez-misjonarze-milosierdzia-sakramentem-obecnosci-boga/


Sakrament pokuty i pojednania zajmuje nieprawdopodobnie ważne miejsce w pontyfikacie papieża Franciszka. A papież bardzo mocno odnosi do naszej posługi słowa o tym, że Pan Bóg nie męczy się przebaczaniem – mówi w rozmowie z KAI ks. Michał Olszewski SCJ, rzecznik prasowy Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji i misjonarz miłosierdzia, przebywający obecnie w Rzymie z okazji rozpoczynającego się jutro III Światowego Spotkania Misjonarzy Miłosierdzia.

– Z misjonarzami miłosierdzia kolejne osoby wciąż umawiają się na spowiedź. Nasza działalność jest szczególnie związana z posługą wobec księży, także dlatego, że oprócz profanacji Najświętszego Sakramentu, praktycznie wszystkie grzechy, których rozgrzeszenie zastrzeżone jest dla Stolicy Apostolskiej, dotyczą księży – mówi w rozmowie z KAI ks. Michał Olszewski SCJ, rzecznik prasowy Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Jest on także jednym z 70 polskich kapłanów, posługujących jako misjonarze miłosierdzia, którzy otrzymali od papieża możliwość rozgrzeszania grzechów zarezerwowanych dla Stolicy Apostolskiej. 

Obecnie sercanin przebywa w Rzymie, w związku z rozpoczynającym się w sobotę trzydniowym III Światowym Spotkaniem Misjonarzy Miłosierdzia, zorganizowanym z inicjatywy Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Spotkanie to, jak wyjaśnia ks. Olszewski, ma duże znaczenie dla codziennej posługi kapłanów, którzy od 2016 r., z inicjatywy papieża Franciszka, pełnią szczególną rolę wśród spowiedników. 

– Papieżowi zależy na tym, by spotykając się z nami na kilka dni w Rzymie formować nas do tego, jak spowiadać. Dwa pierwsze spotkania były wyjątkowe, potem mieliśmy dwa lata przerwy z powodu pandemii i teraz znów mamy tę okazję. Te spotkania podkreślają ten wymiar spowiedzi, jakim jest doświadczenie miłosierdzia i przytulenie – mówi kapłan.

– Franciszek bardzo często w kontekście naszej posługi przypomina właśnie o tym. Człowiek, który przychodzi do konfesjonału, nie może odejść od niego nieprzytulony. Nawet, jeśli z jakiegoś powodu nie może otrzymać rozgrzeszenia. Papież o tym przypomina, a sakrament pokuty i pojednania zajmuje nieprawdopodobnie ważne miejsce w jego pontyfikacie. Ojciec Święty mocno odnosi też do naszej posługi swoje słowa o tym, że Pan Bóg nie męczy się przebaczaniem, że grzechy, z którymi przychodzimy do spowiedzi, mogą się powtarzać, ale przebaczenie jest zawsze nowe. To formowanie nas, jako misjonarzy miłosierdzia, do posługi w konfesjonale jest wyjątkowym doświadczeniem i pomaga, kiedy siadamy do konfesjonału – powiedział ks. Olszewski.

III Światowe Spotkanie Misjonarzy Miłosierdzia odbędzie się w Rzymie w dn. 23-25 kwietnia. Jego centralnym punktem będzie koncelebra Mszy św. z Ojcem Świętym w Niedzielę Miłosierdzia w Bazylice Watykańskiej.

Źródło: KAI

za: https://nowaewangelizacja.org/ks-michal-olszewski-scj-posluga-misjonarzy-milosierdzia-wciaz-jest-aktualna/