„A [był tam] pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa…” (Łk 19, 1-3a).

By zbliżyć się do Boga, zobaczyć Jezusa, trzeba chcieć z Nim porozmawiać. A rozmawiać z Bogiem znaczy modlić się. Niejednokrotnie nie znajdujemy słów do naszej modlitwy. Dlatego pomocą są dla nas modlitwy i ich zbiory, czyli modlitewniki. Pomagają nam niejednokrotnie ubrać w słowa to co mamy w sercu i potrafimy wypowiedzieć.

 


Modlitwa przedsiębiorcy i pracodawcy

autor ks. Grzegorz Piątek SCJ

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, wielbię Cię za wszystkie Twoje dary i zaproszenie mnie do współpracy z Tobą.
Ojcze, staję przed Tobą z ufnością i w pokorze. Daj mi poznać Twoją wolę i wypełnić ją dzisiaj oraz zrozumieć, do czego mnie powołałeś.
Dziękuję, że mogę się uświęcać, współpracując z innymi, jako zarządca powierzonych mi talentów, wiedzy, kompetencji i środków materialnych.
Proszę, obdarz mnie mądrością, roztropnością, sprawiedliwością i męstwem, abym nie ustawał w dobrych czynach, nie ulegał pokusom, obojętności oraz był śmiałym i wiarygodnym świadkiem Twojej miłości.
Tobie oddaję siebie samego, moich najbliższych i współpracowników oraz realizowane przeze mnie przedsięwzięcia. Przyjmij moje modlitwy przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa. Niech Ci będzie cześć i chwała przez Chrystusa Twego Syna, a naszego Zbawcę, w Duchu Świętym na wieki wieków. Amen.


 

Skoro opublikowano już tyle modlitw, a więź z Bogiem każdego z nas jest czymś intymnym i unikatowym, to czy jest sens wydawania jeszcze jednego modlitewnika? Uznałem, że tak, że będzie on pożyteczną pomocą i inspiracją dla osób zaangażowanych w działalność gospodarczą. W skomplikowanym świecie zależności, współodpowiedzialności, pogmatwanego prawa i trudnych relacji międzyludzkich muszą one bowiem sprostać wielkim problemom ludzkim i wyzwaniom duchowym. Warto, aby szukały one wsparcia i światła na modlitwie.

Modlitewnik proponuje różne formy modlitwy. Przede wszystkim zakorzenia ją w słowie Bożym. To ono ma być pożywieniem dla osobistej modlitwy. Ze względu na charakter życia przedsiębiorców zachęca do modlitwy krótkiej, ale częstej. Ponadto zawiera rozbudowaną część poświęconą przygotowaniu się do sakramentu pokuty i pojednania, która jednocześnie może być pomocna w kształtowaniu własnego sumienia tak, aby było ono narzędziem dokonywania właściwych wyborów i dawało siłę do wprowadzania zmian w życiu. To tylko niektóre atuty książeczki, która trafia do rąk polskich przedsiębiorców.

 

ks. Grzegorz Piątek SCJ

 

Rok wydania: 2020, Oprawa twarda, Format: 105 x 160, Waga: 136 g, Stron: 118, ISBN: 9788375195804

Za: Talent

 

Chciałabym troszeczkę powiedzieć o tym jak ten modlitewnik jest zbudowany. Dlaczego w ten sposób, zaczynając od znaku Ojca i Syna i Ducha Świętego, później mamy modlitwy do Chrystusa, do Ducha Świętego, do Boga Ojca. Może powiedz coś więcej o tej strukturze.

Układ jest nieprzypadkowy, dlatego że z modlitewnika mamy nie tylko uczyć się poszczególnych modlitw, ale w ogóle modlitwy. Myślę, że do tego tematu modlitwy jeszcze przejdziemy dzisiaj. Jednak sam układ modlitewnika nie jest bez znaczenia. Podkreślone są najpierw teksty biblijne, a właściwie modlitwa Ojcze nasz. To jest ta modlitwa nad modlitwami, której nauczył nas sam Jezus Chrystus na prośbę Apostołów. Właściwie ona powinna nam wystarczać, a przynajmniej jak mówi Święty Augustyn, wszystkie inne modlitwy są zawarte w tej modlitwie. Wszystko inne co my możemy sformułować jest jakby taką wariacją na temat tej modlitwy Ojcze nasz.

Później są jeszcze inne przykłady modlitw biblijnych i układ pozostałych modlitw jest przede wszystkim trynitarnym. Czyli odniesienie na naszego życia duchowego do Boga w Trójcy jedynego. Jedni będą bardziej akcentowali więź z Bogiem Ojcem. Inni z Chrystusem. Jeszcze inni może z Duchem Świętym. Więc to jest ta bardzo istotna cecha tej tego układu, aby nas prowadzić do Boga Trójjedynego.

Później mamy możliwość odwołania się do wstawiennictwa (modlitwy wstawiennicze) Maryi czy świętego Józefa, którzy są głównymi patronami „Talentu”, co wynika z teologii modlitwy czy życia duchowego.

Dlatego ważna jest ta hierarchia, równocześnie podkreślając możliwość odwoływania się do wstawiennictwa czy Maryi czy Świętego Józefa czy innych świętych. Będą takie osoby, które dochodzą do głębi modlitwy poprzez wstawiennictwo świętych. Inni od razu będą chcieli uderzać, jakby bezpośrednio, do naszego Ojca w niebie. Mówiąc jeszcze o tym układzie i o treści modlitewnika, to kierowaliśmy się w doborze modlitw potrzebami przedsiębiorcy. Stąd w tej części „Modlitwy różne” można znaleźć modlitwy bardzo zróżnicowane. Można powiedzieć: na każdą pogodę, na każdą porę roku. (…)

Fragment wywiadu pani Anny Jaworek z księdzem Grzegorzem Piątkiem SCJ.

 

 

Modlitewnik można zamówić poprzez formularz znajdujący się na stronie Talentu”.

Lub poprzez strony naszego Wydawnictwa Dehon.