Koordynacja Czcicieli Bożego miłosierdzia razem z Sercanami (SCJ) w Chorwacji  na czele z ks. Andrzejem Wośko SCJ – sercaninem zorganizowała VI narodową pielgrzymkę Czcicieli Bożego Miłosierdzia w Maryjnym sanktuarium w Maryii Bistricy.

Szósta pielgrzymka czcicieli Bożego miłosierdzia odbyła się w sobotę 19 października w sankturarium Maryjnym w Bistrici, odalonego 30 km od Zagrzebia. Spotkanie przygotowała, jak co roku, Koordynacja czcicieli Bożego Miłosierdzia w Chorwacji razem z księżmi Sercanami na czele z księdzem Andrzejem Wośko, SCJ, proboszczem parafii pod wezwaniem błogosławionego Alojzego Stepinaca w Kutinskiej Slatinie.

Mszy świętej przewodniczył bp Franjo Komarica, ordynariusz diecezji Banjaluka w Bośni. We Mszy świętej uczestniczyło 33 księży. Przy ołtarzu służyli ministranci z zagrzebskich parafii: Trnovcica i Tresnjevka oraz z parafii w diecezji Sisak, gdzie pracują księża sercanie. Śpiewom przewodniczył chór z parafii Matki Boskiej z Otoka (Solin – w pobliżu Splitu).  Pielgrzymi przybyli z całej Chorwacji. Było ich ponad 3 tysięce. Pielgrzymka ta jest jedyną, w której uczestniczą wierni z różnych parafii Chorwacji, a nie tylko z jednego regionu. Przybyli i czciciele Bożego miłosierdzia z Bośni i Hercegowiny.

Na początku spotkania biskup Franjo pobłogosławił wieliki obraz Jezusa miłosiernego – kopię z Krakowa. Obraz ten Koordynacja ofiarowała Sanktuarium w Maryii Bistricy. Ofiarowała również obraz św. Faustyny i ornat z napisem: Jezu, ufam Tobie!

W czasie kazania biskup  mówił o tym, że nad człowiekiem dnia dzisiejszego pojawiają się coraz to większe niebezpieczeństwa: antyreligijne  i antychrześcijańskie – jednym słowem niewolnictwa – kolonizacje, które nam przesłaniają główny cel naszego życia – życie wieczne.

Mimo tego, dzięki samemu Bogu, nie poddajemy się, lecz ufamy Jedynemu Synowi Bożemu i Jego Miłosierdziu.

Biskup wspomniał papieża Jana Pawła II, który w sposób szczególny zaufał Bożemu miłosierdziu. Co więcej, zmarł (przekroczył próg nadziei) w przeddzień Uroczystości Bożego Miłosierdzia 2 kwietnia 2005 roku, a został ogłoszony świętym w niedzielę Bożego miłosierdzia 27 kwietnia 2014 – w pierwszą Niedzielę po Wielkanocy. Jan Paweł II zobowiązał Kościół, by tą niedzielę świętować jako niedzielę Bożego miłosierdzia.

Biskup wspomniał i obecnego papieża Franciszka, który  ogłosił  Rok Miłosierdzia – nadzwyczajny czas łask, który trwał od 8 grudnia 2015 do 20 listopada 2016.

Dalej biskup Franjo Komarica mówił, że Kościół Chrystusowy dopiero wtedy żyje prawdziwym życiem, gdy wierzy, głosi i praktykuje Boże miłosierdzie.

Biskup przytoczył słowa papieża Franciszka, że Miłosierdzie jest ostatnim i nawiększym czynem, jaki Pan Bóg wykorzystuej, by wyjść nam grzesznikom na spotkanie.

Oczywiście biskup kilkanaście razy wspomniał też osobę św. Faustyny Kowalskiej. Ona jest apostołem i sekretarką Jezusa Miłosiernego. W życiu Kościoła nic się dzieje bez Bożej Opatrzności. To Boża Opatrzność wybrała sobie jedną skromną dziewczynę Helenę ze starego i wiernego Bogu, Polskiego narodu, by przeniosła ludziom Europy i świata całego dar, który ma na imię: Boże miłosierdzie. Miłosierdzie Boże daruje się prawdziwie, gdy dobro zwycięża zło; życie jest silniejsze od śmierci; Boża łaska mocniejsza od nas grzesznych ludzi.

Całe kazanie biskupa można streścić w słowach: Niech Pan Bóg będzie zawsze Pierwszy!!!

Na końcu biskup podziękował za zaproszenie i wyraził radość i wdzięczność za zaproszenie przez Koordynację i że mógł prowadzić tak wielkie wydarzenie, doroczne spotkanie czcicieli Bożego miłosierdzia w Chorwacji.

Ksiądz Andrzej po Mszy świętej ogłosił i jednocześnie zaprosił wszystkich czcicieli Bożego miłosierdzia na kolejne spotkanie, które jak Pan Bóg da, odbędzie się w sobotę 17 października 2020 roku w tym samym miejscu. Będzie to już siódme spotkanie czcicieli Miłosiernego Jezusa, św. Faustyny i św. Jana Pawła II.

O godzinie 14. razem z biskupem odprawiona została Droga krzyżowa, a potem dokładnie o godzinie 15. odmówiona była Koronka do Bożego miłosierdzia. Na zakończenie wszyscy spiewali piękną pieśn maryjną: Zdrowaś Dziewico,  łask Bożych pełna, Królowo Chorwacji…. najbardziej znaną pieśń ku czci Matki Boskiej w języku chorwackim, która umiał śpiewać i Jan Paweł II.

Biskup na końcu wszystkich pobłogosławił i pielgrzymi udali się do swoich parafii.

Jezu, ufam Tobie!

[Jelena Vuković]                                                                  

(tłumaczył z chorwackiego ks. Andrzej Wośko, koordynator Czcicieli Bożego Miłosierdzia w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie)

Fotografie pochodzą ze stron: bozjemilosrdje.net oraz Koordinacija štovatelja Bożjega milosrđa.