Zanim delegaci, uczestnicy kapituły mogli przejść do procesu głosowania członków w Radzie Generalnej, zajęli się kilkoma szczegółami administracyjnymi. Pierwszym z nich była kwestia reprezentacji podmiotu (prowincji, regionu) na Kapitule. Kiedy delegat zostaje wybrany do Rady Generalnej, nie reprezentuje już swojego podmiotu. Czy powinien zatem zostać powołany zastępca delegata, który zajmie jego miejsce? Ze względu na ograniczony czas uczestnicy Kapituły zasugerowali, aby to pytanie zostało zbadane poza Kapitułą.

Następne pytanie dotyczyło roli Radnego Generalnego. Zgodnie z obecną tradycją w radzie reprezentowany jest członek każdego obszaru geo-kulturowego. Ale czy jest to obecnie najbardziej odpowiedni model dla Zgromadzenia? Zamiast reprezentacji geograficznej kilku delegatów zasugerowało, aby radnych wybierać ze względu na ich talenty i umiejętności. Jakie są priorytety kongregacji w tym czasie i jakie są umiejętności potrzebne na Radzie Generalnej, aby pomóc Przełożonemu Generalnemu w zajęciu się tymi priorytetami?

Ks. Carlos Luis Suarez Codorniú SCJ, nowy przełożony generalny, powiedział, że dla niego jedną z najważniejszych cech, które wyobraża sobie w radnym generalnym, jest chęć niesienia i przyjmowania pomocy. "Musimy mieć odwagę, aby otrzymać pomoc, jak również zaoferować pomoc innym" - powiedział.

Nowa Rada Generalna!

W sesji popołudniowej wybrano wszystkich pięciu członków Rady Generalnej. Są prezentowani w kolejności wyborów:

Ks. Léopold Mfouakouet SCJ - były przełożony prowincjalny Kamerunu, służył także w poprzedniej Radzie Generalnej. Urodził się w 1968 roku, pierwszą profesję złożył w 1988 roku, a wyświęcony w 1995 roku. Służył w formacji i jako profesor na Katolickim Uniwersytecie w Yaundé.

Ks. Stephen Huffstetter SCJ - służył także w poprzedniej Radzie Generalnej. Były prowincjał prowincji amerykańskiej złożył pierwsze śluby w 1982 r. i został wyświęcony w 1989 r. Przed objęciem funkcji przełożonego prowincjalnego był dyrektorem szkoły indiańskiej św. Józefa w Południowej Dakocie. Służył także w formacji i duszpasterstwie w indiańskich rezerwatach w Południowej Dakocie.

Ks. Artur Sanecki SCJ – także był członkiem poprzedniej Rady Generalnej. Były prowincjał Prowincji Polskiej ma 52 lata, złożył pierwsze śluby w 1985 r. i został wyświęcony w 1991 r. Służył w formacji i nauczał teologii, w tym na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Ks. Artur ma doktorat z teologii biblijnej zdobyty na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

Ks. Alexander Sapta Dwi Handoko SCJ - jest prowincjałem prowincji indonezyjskiej. Urodził się w 1963 r. Złożył profesję w 1984 r. i został wyświęcony w 1993 r. Służył w parafialnym duszpasterstwie, a także jako ekonom prowincji. Jest byłym prezydentem Fundacji Musi w Indonezji i zasiada w Generalnej Komisji Finansów.

Ks. Levi Dos Anjos Ferreira SCJ - jest piątym i ostatnim wybranym do Rady Generalnej. Pochodzi z Brazylii, a od lat służy w prowincji niemieckiej. Ks. Levi urodził się w 1972 r. I profesję złożył w 1994 r. Wyświęcony w 2002 r. Obecnie służy jako mistrz nowicjatu we Freiburgu w Niemczech. Był jedynym wybranym do rady, który nie był obecny na Kapitule. Ks. Levi, który służył w komisji przygotowawczej, dołączy do Kapituły tak szybko, jak to możliwe.