19 lutego 2018 roku (poniedziałek) zarządy Prowincji Hiszpanii i Portugalii spotkały się w Madrycie na wspólnych obradach.

Od dawna dążono do tego, aby zarządy obu prowincji współpracowały ze sobą w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Pierwsza część dnia została wypełniona wspólnym posiedzeniem, a następnie każdy z zarządów kontynuował swoją pracę osobno.

Głównym celem spotkania było zjednoczenie najlepszych sposobów pogłębienia już istniejącej współpracy i szukanie nowych sposobów współpracy. Nawiązano między innymi do duszpasterskich dziedzin, w których obydwie prowincje czują, że więzi kooperacyjne mogą zostać wzmocnione i można rozpocząć nowe płaszczyzny dzielenia się: powołania, duszpasterstwo młodzieżowe i uniwersyteckie; formacja podstawowa i ciągła; Rodzina Sercańska; duszpasterstwo edukacji; wolontariat społeczny i misyjny; duszpasterstwo dobroczyńców.

Po południu we wtorek 20 grudnia, oba zarządy uczestniczyły razem w uroczystej sesji kończącej ESIC. 

Więcej zdjęć na stronie prowincji portugalskiej