W dniu, w którym Kościół wspomina wszystkich zmarłych, chcemy pamiętać nie tylko o zmarłych współbraciach polskiej prowincji, ale o wszystkich sercanach, którzy zakończyli już swoją ziemską pielgrzymkę. W tym celu oddajemy w wasze ręce nowe wydanie Necrologium.

Wznosimy modlitwy za naszych zmarłych braci do miłosiernego Boga. Oni, mimo swej śmierci, uczą nas czym jest chrześcijaństwo i jaki jest prawdziwy cel naszej wiary. Z wdzięcznością spoglądamy na tych naszych braci, którzy do dziś pozostają dla nas wzorem umiłowania Chrystusa.