Ojciec Generał ks. Carlos Luis Suarez Codorniú i radny generalny ks. Artur Sanecki złożyli krótką wizytę w Mołdawii, w kraju graniczącym z Ukrainą, gdzie toczą się ciężkie wojenne starcia. Wizyta była także znakiem bliskości i wsparcia dla Księży Sercanów, którzy są tam obecni od ponad 30 lat.

Wizytacja kanoniczna odbyła się w dystrykcie sercańskim w Mołdawii w dniach 9-13 czerwca 2022 r. Ks. Carlos Luis Suarez Codorniù i ks. Artur Sanecki odwiedzili nasze placówki w tym kraju, który graniczy z pogrążoną w tragicznej wojnie Ukrainą.
Przełożony generalny miał okazję porozmawiać ze wszystkimi współbraćmi oraz poznać nasze parafie i prowadzone dzieła społeczne. Na zakończenie wizytacji generalnej był czas na spotkanie z całą wspólnotą Dystryktu SCJ w naszym domu w Benderach.
12 czerwca, w Uroczystość Trójcy Świętej, podczas święta parafialnego w Tyraspolu ks. Carlos i kilku współbraci koncelebrowali Mszę św., której przewodniczył ordynariusz kiszyniowski, biskup Antona Cosa.
Sześciu naszych współbraci pracuje w niezależnej części na wschodzie kraju, zwanej Naddniestrzem, która jest częścią katolickiej diecezji z siedzibą w Kiszyniowie, stolicy Mołdawii. Naddniestrze to niewielka część kraju, który łączy się z długą granicą z Ukrainą.
W całym Naddniestrzu, które ma obecnie około 350 000 mieszkańców, nie ma księży katolickich poza sercanami. Dzięki ich służbie apostolskiej, społecznej i edukacyjnej Kościół w Naddniestrzu mógł odbudować się po okresie komunizmu. Po ponad 30 latach obecności w tym kraju można z wdzięcznością zobaczyć wiele projektów apostolskich i społecznych, które są już dobrze rozwinięte i uznane przez społeczność lokalną.
Za: Artur Sanecki, scj / dehoniani.org