2  lipca 2016 roku pod hasłem„ Z Matką Miłosierdzia po nowe życie w Chrystusie” w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, w 1050. rocznicę Chrztu Polski, kontynuując czteroletni program duszpasterski pod hasłem: Nowe życie w Chrystusie, na kilkanaście dni przed  Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie, osoby konsekrowane diecezji tarnowskiej przeżywały tegoroczny Wielki Odpust Tuchowski.

 

 

Mszę Świętą o godz. 15.00 poprzedziła modlitwa koronką do miłosierdzia Bożego, którą poprowadzili klerycy WSD Redemptorystów z Tuchowa. Eucharystia sprawowana była pod przewodnictwem ks. Tadeusza Gniewka SCJ delegata KWPZM ds. zakonów męskich w diecezji tarnowskiej, który z wielką radością powitał na Wielkim Odpuście Tuchowskim wszystkich reprezentujących wspólnoty zakonne męskie i żeńskie diecezji tarnowskiej, kapłanów diecezjalnych uczestniczących w koncelebrze, jak również  licznych wiernych zgromadzonych na liturgii w tuchowskim sanktuarium

 

 

 

Kaznodzieją był o. prof. Józef Augustyn SJ., który w kazaniu mówił: „„Miłosierdzia doświadcza naprawdę tylko ten, kto doświadcza własnego uniżenia, kto świadom jest ludzkiej nędzy wobec potęgi, dobroci, mocy i miłości Boga”. Trzeba stanąć w przestrzeni, gdzie spotykają się nasza haniebna nędza i najwznioślejsza godność, wybranie przez Boga. Tylko miłosierdzie sprawia, że można udźwignąć to nasze powołanie zakonne. Bez miłosierdzia Bożego człowiek sam bierze wszystko na swoje barki i często szybko się załamuje. Podobnie jest i w życiu małżeńskim, czy zawodowym. Jeśli nie doświadczam własnej nędzy, to kreuję się na boga, a życie staje się piekłem. Bez miłosierdzia życie jest nieznośne. Z powodu naszej słabości, ale i nieskończonej miłości Boga do nas, Jezus ponosi śmierć. By uznać własną kruchość, słabość, grzech, ale i godność potrzeba postawy pokory. „To nie ja kreuję rzeczywistość mojego życia zakonnego. Wszystko jest darem, wszystko jest łaską”. Potrzeba prosić o pokorę, by móc przyjąć Miłość; wobec siebie samych i wobec bliźnich. U podstaw naszych cierpień, ale i cierpień innych ludzi jest często pycha i wyniosłość. O. Józef homilię zakończył słowami: „Dzięki pokorze możemy doświadczyć i przyjąć miłosierdzie Boga”.

 

 

Przed błogosławieństwem ks. Tadeusz Gniewek SCJ serdecznie podziękował: Ojcu prof. Józefowi Augustynowi Jezuicie z Krakowa za skierowane do Słowo Boże, Ojcu Bogusławowi Augustowskiemu CSsR – Proboszczowi i Kustoszowi Sanktuariumza zaproszenie na uroczystość odpustową, Ojcu Superiorowi Witoldowi Radowskiemu  i całej wspólnocie Ojców Redemptorystów w Tuchowie za okazaneą życzliwość, s. Eudoksji Twardowskiej BDNP (służebniczka dębicka) -  referentce powołaniowej, za przygotowanie oprawy

 

Do wiadomości podał:

ks. Tadeusz Gniewek SCJ delegat KWPZM ds. zakonów męskich w diecezji tarnowskiej

Zdjęcia br. Grzegorz Pruś CSsR