Biskup kaliski z dniem 1 sierpnia 2016 r. erygował parafię pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Kaliszu, w dekanacie Kalisz I. Prowadzenie parafii zostało powierzone Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie), a pierwszym proboszczem został mianowany ks. Krzysztof Ligocki SCJ. W niedzielę 18 grudnia odprawiono pierwsze Msze święte w nowo wybudowanej kaplicy.

Prace przygotowujące kaplicę na dzisiejsze otwarcie trwały przez ostatnie dni były bardzo intensywne. Przez kilka ostatnich nocy młodzież z Węglówki, w której do niedawna posługiwał ks. Ligocki, pracowała bez wytchnienia, by wszystko uporządkować i zapiąć na ostatni guzik. Ale efekt wart był podjętego wysiłku. Skromnie, schludnie, czysto i elegancko - to słowa, którymi najlepiej można opisać naszą kaplicę. 

Przez cały dzień Msze św. odprawiał proboszcz, ks. Krzysztof Ligocki. Łącznie na wszystkich nabożeństwach zgromadziło się około 300 osób. Dziękujemy wszystkim za obecnoć i wspólną modlitwę. Liczymy, że w najbliższych tygodniach będzie nas nieustannie przybywać.

Symbolicznym jest fakt, że pierwsze Msze święte w parafii pw. Brata Alberta Chmielowskiego odprawiono w dniu, gdy w całym kraju był odczytywany list Konferencji Episkopatu Polski poświęcony jego osobie z okazji rozpoczynającego się w dniu Bożego Narodzenia Roku Brata Alberta.

Zdjęcia kaplicy na nowej stronie parafii w Kaliszu: www.bratalbert.scj.pl