I PIĄTEK LUTEGO 2022

(4 lutego 2022 r.)

 

„Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie” (Mt 5,18)

 

Serce Jezusa, ulecz moje serce z udawania.

 

Wypowiedzieć słowo, choć czasem to trudna rzecz, to jednak zdecydowanie łatwiejsze, niż coś zrobić. Od zaoferowania pomocy do jej udzielenia czasem długa droga. I taki dystans jest niekiedy między oddawaniem czci Bogu naszym językiem a oddawaniem Mu czci naszym życiem. Stąd przychodzimy dziś, w I piątek miesiąca do Serca Jezusa, prosząc, by uleczył nasze serca od udawania. Przyjmijmy dziś komunię świętą w tej intencji: jako wynagrodzenie Jezusowi za naszą obłudę.

 

Bóg nie lubi w nas powierzchowności. Ona szybko się demaskuje i ukazuje słabe serce, niezdolne do stałości, wierności, miłości. Tylko zewnętrzna, czasem udawana, forma życia szybko się wypala. Udajemy przed sobą i przed innymi, by ukazać się w lepszym świetle, by korzystniej wypaść. Nie potrafimy jednak oszukać Ciebie, nieskończony Boże.

Dlatego klękamy przez Tobą, który jesteś Prawdą, byś uleczył nasze serca od udawania. Chcemy błagać, byś uzdolnił nas do bycia prawdziwymi.

 

Schemat materiałów na każdy I piątek:

• Kazanie na niedzielę poprzedzającą I piątek miesiąca.

• Msza św. z udziałem dzieci (wstęp do Mszy św., kazanie, nabożeństwo wynagradzające).

• Msza św. z udziałem dorosłych (wstęp do Mszy św., modlitwy mszalne, Ewangelia, kazanie, modlitwa wiernych, nabożeństwo wynagradzające).

 

Przekazujemy materiały duszpasterskie z racji pierwszego piątku – luty 2022 r, przygotowane przez redakcję : Ewa Felis, ks. Witold Januś SCJ, Bartosz Lisewski, s. Helena Łukasik SSCJ, ks. Wiesław Pietrzak SCJ, ks. Damian Płatek SCJ (redaktor naczelny), ks. Franciszek Wielgut SCJ.

Format A4; Zeszycik

Zobacz na https://scj.home.pl/studia/dehondoku/doku.php?id=pierwsze_piatki

 

https://duchowoscserca.pl/